Programmu vērtības

  • Mērenā 25

    Programma domāta tiem ieguldītājiem, kas nav gatavi uzņemties lielu ieguldījumu risku un kurus apmierina zemāks iespējamais ienesīgums. Programmas riska līmenis ir zemāks par vidējo. Programma sastāv no vairākiem ieguldījumu fondiem, kas nodrošina lielāku ieguldījumu diversifikāciju. Līdz 25% līdzekļu tiek ieguldīti akcijās, bet pārējie - obligācijās.

  • Sabalansētā 50

    Programma domāta tiem ieguldītājiem, kas ir gatavi uzņemties vidēju ieguldījumu risku un kurus apmierina vidējs iespējamais ienesīgums. Programma sastāv no vairākiem ieguldījumu fondiem, kas nodrošina lielāku ieguldījumu diversifikāciju. Līdz 50% līdzekļu tiek ieguldīti akcijās.

  • Dinamiskā 75

    Programma domāta tiem ieguldītājiem, kas vēlas gūt lielāku iespējamo ienesīgumu un ir gatavi uzņemties lielāku ieguldījumu risku un lielākas ieguldījumu vērtības svārstības. Programmas riska līmenis ir augstāks par vidējo. Programma sastāv no vairākiem ieguldījumu fondiem, kas nodrošina lielāku ieguldījumu diversifikāciju. Līdz 75% līdzekļu tiek ieguldīti akcijās.