Nodokļu atvieglojumi

Izmanto iespēju saņemt atpakaļ 20% no veiktajām iemaksām.

Uzkrājuma ar dzīvības apdrošināšanu līgumi paredz iespēju saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 20% apmērā no veiktajām apdrošināšanas iemaksām, ja izpildās šādi nosacījumi:

  • Līguma termiņš ne īsāks par 10 gadiem
  • Iemaksas nepārsniedz 10% no Tavas gada bruto darba samaksas (kurai tiek piemērota 20% IIN likme; darba samaksa pirms nodokļu nomaksas) un iemaksas nepārsniedz 4000 EUR gadā
  • Nodokļu atvieglojumu saņēmējs vienlaicīgi ir Apdrošinājuma ņēmējs, Apdrošinātais, Labuma guvējs termiņa beigās (uzkrājuma saņēmējs), kā arī veic iemaksas polisē no sava norēķinu konta.
     

Veic papildu iemaksu savā dzīvības apdrošināšanas uzkrājumā vēl šogad un saņem lielāku nodokļu atmaksu jau nākamgad. Uzzināt vairāk

Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nosaka, ka, lai varētu saņemt nodokļu atvieglojumus, par dzīvības apdrošināšanas polisi ar uzkrājuma veidošanu ir jāsakrīt apdrošinājuma ņēmējam un “labuma guvējam termiņa beigās”. Ja esošā polisē norādītais “labuma guvējs termiņa beigās” nesakrīt ar apdrošinājuma ņēmēju un vēlaties saņemt nodokļu atvieglojumus, tad pēc iespējas ātrāk ir jāpiesaka labuma guvēja maiņa. Pieteikumu varat iesniegt pašapkalpošanās portālā MansERGO, izvēloties atbilstošo polisi, pieteikt izmaiņas un "Mainīt labuma guvēju termiņa beigās".

Gadījumā, ja polisē labuma guvējs termiņa beigās ir bērns un līgums noslēgts līdz 31.12.2021, tad likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” paredz, ka izmaiņas varat veikt līdz 31.12.2023.