Ilgtspēja

Mēs – ERGO uzņēmumi Latvijā kā daļa no Munich Re un ERGO Grupas uzņēmumiem darbojamies atbildīgi, rūpējamies par vides un klimata aizsardzību, veicinām labu darba atmosfēru saviem darbiniekiem un esam apņēmušies palīdzēt citiem. 
Noteikto ilgtspējas mērķu ietvaros mēs esam apņēmušies rīkoties, ņemot vērā visas ieinteresētās puses, un censties veicināt ilgtspējīgu risinājumu izstrādi ar mūsu īpašajām zināšanām. Mūsu vadošais princips ir rīkoties atbildīgi, vienlaikus radot pievienoto vērtību mūsu klientiem, uzņēmumam un sabiedrībai.