Sabiedrība

Sabiedrības atbalsta sniegšanai ERGO ir senas tradīcijas. Atbalstot sabiedrības intereses, ERGO īsteno gan sociālās sponsorēšanas projektus, gan korporatīvās atbildības pasākumus, kā arī veic ziedojumus.
Kā sociāli atbildīgs uzņēmums, kas vēlas sniegt reālu ieguldījumu sabiedrībai svarīgu problēmu risināšanā, mēs atbalstām projektus, kas ir saistoši mūsu vērtībām un uzņēmuma pamatdarbībai. Mūsu prioritārās jomas sabiedrības atbalstam Latvijā ir:

  • sabiedrības izpratnes / iesaistīšanās veicināšana;
  • veselīga dzīvesveida veicināšana;
  • izglītība par dažādiem drošības jautājumiem;
  • vides aizsardzība.