Kravu pārvadātāja civiltiesiskās atbildības (CMR) apdrošināšana

Kravu pārvadātāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pasargā no zaudējumiem, kas var rasties kravu pārvadājumu laikā un par kuriem autopārvadātājam iestājas civiltiesiskā atbildība. Autopārvadātāja atbildību par kravas saglabāšanu nosaka 1956. gada Ženēvas Konvencija par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR konvencija).

Ja pārvadātājs ir noslēdzis kravu pārvadātāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, tā kalpos arī kā profesionalitātes un kompetences apliecinājums.

ERGO CMR apdrošināšanas līgums atbilst starptautiskajiem autopārvadājumu nosacījumiem.

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, tiks atlīdzināti šādi zaudējumi:

 • kravas bojājumi, kas ir nodarīti ceļu satiksmes negadījuma rezultātā;
 • kravas zādzība vai laupīšana;
 • kravas bojājumi, kas ir radušies tās iekraušanas, pārkraušanas un izkraušanas laikā;
 • sapratīgas izmaksas par bojātas kravas glābšanu, šķirošanu, iznīcināšanu, transportēšanu, uzglabāšanu vai realizāciju;
 • bojājumi, kas ir radušies, nepareizi iestatot temperatūras režīmu, pārvadājot refrižeratoru kravas, kā arī zaudējumi kravai, kas ir radušies refrižeratoriekārtas bojājuma dēļ;
 • kravas bojājumi, kas ir radušies robežas šķērsotāju, patvēruma meklētāju, bēgļu vai personu, kurām ir piešķirts alternatīvais statuss, rīcības rezultātā;
 • kas ir radušies, nokavējot kravas piegādes termiņu;
 • izmaksas par pamatotiem tiesvedības izdevumiem, kas rodas tiesvedības laikā, tiesājoties ar prasītājiem par kravai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu un nepamatotu prasību noraidīšanu.

Priekšrocības

 • Apdrošināšanas noteikumi neparedz, ka transportlīdzeklim obligāti vienmēr būtu jāatrodas apsargājamā autostāvvietā.
 • Tiek atlīdzināti zaudējumi par kravas sagāšanos bez ārēja spēka ietekmes, nepiemērojot paaugstinātu pašrisku.
 • Apdrošināšana ir spēkā, arī ja transportlīdzeklis veic kabotāžas pārvadājumus.
 • Apdrošināšana ir spēkā, kamēr transportlīdzeklis atrodas uz prāmja.
 • Tiek atlīdzināti zaudējumi arī saistībā ar transportlīdzekļa vadītāja personīgajām mantām.

Kā saņemt piedāvājumu?

 1. Piedāvājuma saņemšanai, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu un nosūtiet uz info@ergo.lv.