Ierosinājumi un pretenzijas

ERGO nepārtraukti strādā, lai uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti un pilnveidotu piedāvāto pakalpojumu klāstu. Tāpēc mums ir ļoti svarīgs Jūsu viedoklis gan ar pozitīvām atsauksmēm, gan problēmu gadījumā.

Ierosinājumus un pretenzijas klienti var iesniegt rakstiski:

Ja nevēlaties norādīt savu vārdu un saņemt atbildi, savu ziņojumu varat sūtīt arī anonīmi. 

ERGO izskata ierosinājumus, pretenzijas pēc iespējas ātrāk un atbildi sniedz ne vēlāk kā 14 darba dienu laikā. Ja atbildes sagatavošanai būs nepieciešams ilgāks laiks, Jums tiks paziņots cits atbildes sniegšanas termiņš, bet tas nebūs garāks par 30 dienām. Jūsu viedokļa izskatīšana ir bez maksas.

Lai saņemtu atbildi sūdzībā ir jāietver šāda informācija:

  • Vārds, uzvārds, personas kods, pasta adrese, e-pasta adrese, kontakta tālruņa numurs; juridiskai personai - nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, kontaktpersona un e-pasts;
  • Skaidri formulēts sūdzības izklāsts (būtība) un, ja ir iespējams, tad iekļaut tajā informāciju par apdrošināšanas veidu un polises numuru;
  • Iesniedzēja prasība sūdzības apmierināšanai;
  • Pievienoto dokumentu saraksts;
  • Iesniedzēja paraksts (ja netiek sūtīts elektroniski);
  • Sūdzības sastādīšanas datums.

Ja atbilde uz Jūsu sūdzību nav apmierinoša un Jums šķiet, ka Jūsu tiesības vai likumiskās intereses ir aizskartas, Jums ir tiesības vērsties ar iesniegumu Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombudā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā vai saskaņā ar Civillikumu tiesā. 

Neskaidrību gadījumā zvaniet uz ERGO klientu atbalsta tālruni 1887.

Vairāk informācijas par sūdzību izskatīšanas procesu ERGO: