Ierosinājumi un pretenzijas

ERGO nepārtraukti strādā, lai uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti un pilnveidotu piedāvāto pakalpojumu klāstu, tāpēc mums ir ļoti svarīgs Jūsu viedoklis.

Ierosinājumu un pretenziju izteikšanas veidi

Ierosinājumus un pretenzijas klienti var iesniegt rakstiski:

 • sūtot pa pastu uz ERGO galveno biroju (adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013);
 • iesniedzot personiski kādā no ERGO birojiem;
 • sūtot elektroniski ar norādi "Pretenzija" uz e-pastu sudzibas@ergo.lv 
 • aizpildot pieteikuma formu.

Mutiski izteiktās pretenzijas ERGO tiek pieņemtas un fiksētas ar mērķi uzlabot iekšējās kvalitātes vadības un biznesa procesus, taču tās netiek reģistrētas ERGO sūdzību reģistrā un netiek klasificētas kā sūdzības. Parasti mutiskās sūdzības saņēmējs var palīdzēt pretenzijas iesniedzējam tiešā veidā. Ja sūdzības iesniedzējs paliek neapmierināts, saņēmējs sniedz informāciju par iespēju oficiāli iesniegt rakstveida pretenziju ERGO, izmantojot kādu no iepriekš minētajiem pretenziju izteikšanas veidiem.

Ierosinājumu un pretenziju izskatīšana
ERGO izskata ierosinājumus un pretenzijas pēc iespējas ātrāk, sniedzot pamatotu rakstveida atbildi ne vēlāk kā 14 kalendāra dienu laikā. Ja objektīvu iemeslu dēļ atbildes sagatavošanai būs nepieciešams ilgāks laiks, mēs Jūs informēsim par pagarināto atbildes sniegšanas termiņu, norādot jaunu termiņu un/vai nepieciešamos faktus atbildes sagatavošanai.
Jūsu viedokļa izskatīšana ir bez maksas.

Ierosinājumu un pretenziju saturs
Lai saņemtu ERGO atbildi uz Jūsu rakstveidā izteikto pretenziju, ziņojumā ir jāietver šāda informācija:

 • Iesniedzēja dati:
  Fiziskai personai: vārds, uzvārds, personas kods, pasta adrese, e-pasta adrese, kontakta tālruņa numurs;
  Juridiskai personai: nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, kontaktpersona un e-pasts;
 • Skaidri formulēts ziņojuma izklāsts (būtība) un ar to saistītie apstākļi (ja iespējams, jāiekļauj informācija par apdrošināšanas veidu un polises numurs);
 • Iesniedzēja prasība pretenzijas apmierināšanai;
 • Pievienoto dokumentu saraksts;
 • Ziņojuma sastādīšanas datums;
 • Iesniedzēja paraksts (ja netiek sūtīts elektroniski).

Kā rīkoties, ja atbilde uz pretenziju Jūs neapmierina?
Ja atbilde uz pretenziju Jūs neapmierina un Jums šķiet, ka Jūsu tiesības vai likumiskās intereses ir aizskartas, Jums ir tiesības vērsties ar iesniegumu:

Neskaidrību gadījumā zvaniet uz ERGO klientu atbalsta tālruni 1887.