Korporatīvā pārvaldība

ERGO īsteno atbildīgu korporatīvo pārvaldību. Mēs izpildām likumā noteiktos standartus, kā arī savus korporatīvos noteikumus un ievērojam stingrus ētikas principus. Papildus šiem pasākumiem mēs veicinām ieinteresēto pušu uzticību mūsu organizācijai un novēršam mūsu reputācijas kaitējumu, izmantojot skaidrus noteikumus, kas regulē mūsu darbinieku un vadības rīcību. Mēs esam apņēmušies ievērot augstākos ētikas standartus un ievērot stingras vērtības.

Mūsu klientu vajadzības un prasības regulē visu, ko mēs darām kā uzņēmums. Mēs cienām mūsu zīmola solījumu, skaidri komunicējot ar klientiem, piedāvājot viegli saprotamus produktus, kā arī piedāvājām klientiem plašas iespējas sniegt mums atgriezenisko saiti un saņemt kvalitatīvas konsultācijas.
Ilgtspējības principi attiecas arī uz ERGO veiktajiem ieguldījumiem. Mēs šo atbildību ņemam vērā, izmantojot piesardzīgu un tālredzīgu ieguldījumu pārvaldību ar kvalitatīvu un sarežģītu kontroles sistēmu. Mūsu ilgtspējīgu investīciju stratēģija ERGO Latvijā un visā grupā ir veidota atbilstoši vispārējām investīciju vadlīnijām, ko izstrādājusi mūsu mātes sabiedrība Munich Re.