Ieguldījumu fondi

Fonda nosaukums Valūta Datums Cena 1 gads 3 gadi 5 gadi 10 gadi Risks
Obligāciju fondi

EUR 01.12.2023
26.32
4.28% (vērtības pieagums)
1.35% (vērtības pieagums)
0.95% (vērtības pieagums)
0.78% (vērtības pieagums)
2

EUR 01.12.2023
13.34
0.38% (vērtības pieagums)
-5.53% (vērtības samazināšanās)
-1.21% (vērtības samazināšanās)
1.14% (vērtības pieagums)
2
Indeksu fondi

EUR 01.12.2023
79.82
8.79% (vērtības pieagums)
10.50% (vērtības pieagums)
11.16% (vērtības pieagums)
10.88% (vērtības pieagums)
4

EUR 01.12.2023
441.24
10.03% (vērtības pieagums)
12.82% (vērtības pieagums)
13.32% (vērtības pieagums)
13.95% (vērtības pieagums)
5

EUR 01.12.2023
112.42
8.26% (vērtības pieagums)
8.81% (vērtības pieagums)
8.32% (vērtības pieagums)
6.60% (vērtības pieagums)
4
Akciju fondi

EUR 01.12.2023
125.32
-6.76% (vērtības samazināšanās)
-8.86% (vērtības samazināšanās)
3.16% (vērtības pieagums)
5.21% (vērtības pieagums)
5

EUR 01.12.2023
161.85
40.09% (vērtības pieagums)
23.27% (vērtības pieagums)
10.36% (vērtības pieagums)
8.41% (vērtības pieagums)
4

EUR 01.12.2023
162.63
6.15% (vērtības pieagums)
11.85% (vērtības pieagums)
10.53% (vērtības pieagums)
10.83% (vērtības pieagums)
4

EUR 01.12.2023
35.66
-0.53% (vērtības samazināšanās)
-7.96% (vērtības samazināšanās)
3.21% (vērtības pieagums)
7.78% (vērtības pieagums)
4

EUR 01.12.2023
19.57
2.46% (vērtības pieagums)
6.77% (vērtības pieagums)
12.07% (vērtības pieagums)
12.57% (vērtības pieagums)
5

EUR 01.12.2023
23.58
-6.77% (vērtības samazināšanās)
-4.06% (vērtības samazināšanās)
4.26% (vērtības pieagums)
7.92% (vērtības pieagums)
4