Ieguldījumu fondi

Fonda nosaukums Valūta Datums Cena 1 gads 3 gadi 5 gadi 10 gadi Risks
Obligāciju fondi

EUR 01.12.2022
25.24
-0.92% (vērtības samazināšanās)
-0.01% (vērtības samazināšanās)
0.13% (vērtības pieagums)
0.46% (vērtības pieagums)
2

EUR 01.12.2022
13.29
-13.92% (vērtības samazināšanās)
-4.54% (vērtības samazināšanās)
-1.54% (vērtības samazināšanās)
1.55% (vērtības pieagums)
3
Indeksu fondi

EUR 01.12.2022
73.37
-4.68% (vērtības samazināšanās)
9.59% (vērtības pieagums)
10.61% (vērtības pieagums)
12.09% (vērtības pieagums)
6

EUR 01.12.2022
401.00
-4.16% (vērtības samazināšanās)
12.26% (vērtības pieagums)
13.72% (vērtības pieagums)
15.38% (vērtības pieagums)
6

EUR 01.12.2022
103.84
-3.19% (vērtības samazināšanās)
5.35% (vērtības pieagums)
5.73% (vērtības pieagums)
7.82% (vērtības pieagums)
6
Akciju fondi

EUR 01.12.2022
134.41
-22.55% (vērtības samazināšanās)
1.24% (vērtības pieagums)
2.03% (vērtības pieagums)
6.11% (vērtības pieagums)
6

EUR 01.12.2022
115.53
-2.35% (vērtības samazināšanās)
1.91% (vērtības pieagums)
3.60% (vērtības pieagums)
7.39% (vērtības pieagums)
6

EUR 01.12.2022
153.21
5.29% (vērtības pieagums)
10.50% (vērtības pieagums)
9.48% (vērtības pieagums)
12.45% (vērtības pieagums)
6

EUR 01.12.2022
35.85
-32.87% (vērtības samazināšanās)
-2.09% (vērtības samazināšanās)
4.26% (vērtības pieagums)
10.20% (vērtības pieagums)
6

EUR 01.12.2022
19.10
-5.16% (vērtības samazināšanās)
11.04% (vērtības pieagums)
13.79% (vērtības pieagums)
15.48% (vērtības pieagums)
6

EUR 01.12.2022
25.29
-10.90% (vērtības samazināšanās)
3.95% (vērtības pieagums)
4.30% (vērtības pieagums)
8.68% (vērtības pieagums)
6