Izmaiņu paziņojumi

  • Informācija par izmaiņām ieguldījumu fondos no 07.12.2021 ir pieejama šeit.
  • Informācija par izmaiņām ieguldījumu fondos no 09.06.2021 ir pieejama šeit.
  • Informācija par izmaiņām ieguldījumu fondos no 06.07.2020 ir pieejama šeit.
  • Informācija par izmaiņām ieguldījumu fondos no 25.11.2019. pieejama šeit un fondu pamatinformācija ir pieejama šeit.
  • Informācija par izmaiņām ieguldījumu fondos no 05.12.2018. pieejama šeit.