Kā saņemt atlīdzību?

Aizpildi apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu, pievieno nepieciešamos dokumentus un nosūti tos mums elektroniski vai iesniedz klātienē kādā no mūsu birojiem. Ja neesi drošs, kā rīkoties, sazinies ar mums, zvanot 1887 (darba dienās no 08:00 līdz 18:00).

Dokumenti kas jāiesniedz, lai saņemtu apdrošināšanas atlīdzību:

 • līguma termiņa beigās (ja ir apdrošināšana ar uzkrājumu), apdrošināšanas atlīdzības pieteikums
 • atlīdzības saņēmēja derīgas pases vai ID kartes kopija (ja iepriekš nav iesniegta)

Nelaimes gadījumā: 

 • nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzības pieteikums, pievienojot dokumentus, kas apliecina apdrošināšanas gadījuma iestāšanos
 • ārstniecības iestādes vai ārstējošā ārsta izziņu par nelaimes gadījuma faktu ar ietvertu informāciju par diagnozi, traumas gūšanas datumu, vietu, laiku un gūšanas apstākļiem
 • diagnostisko izmeklējumu slēdzienus un attēlus, kas apliecina ārsta izziņā noteikto diagnozi
 • aktu par nelaimes gadījumu darbā, ja nelaimes gadījums ir noticis darba vietā
 • cita veida dokumentāciju, kas ir cēloniskā sakarā ar apdrošināšanas gadījumu (tiesībsargājošo iestāžu lēmumi u.c.)
 • apdrošinātājam jāiesniedz arī jebkura cita pieprasītā informācija, kas saistīta ar šo gadījumu

Nāves gadījumā:

 • apdrošināšanas atlīdzības pieteikums
 • miršanas apliecības kopija
 • medicīniskās apliecības par nāves cēloni kopija
 • mantojuma apliecība, ja līgumā nav norādīts labuma guvējs
 • labuma guvēja (vai atlīdzības saņēmēja) pases vai ID kartes kopija

Paliekošas invaliditātes gadījumā:

 • ārstniecības iestādes vai ārstējošā ārsta izziņu par nelaimes gadījumu ar noteiktu diagnozi, traumas gūšanas datumu, vietu un laiku
 • Latvijas Republikas Darba ekspertīzes ārstu komisija (DEĀK) izziņu par invaliditātes noteikšanu
 • apdrošinātājam jāiesniedz arī jebkura cita pieprasītā informācija vai medicīniskā dokumentācija, kas ir cēloniskā sakarā ar invaliditātes iestāšanos

Smagas (Kritiskās) saslimšanas gadījumā:

 • apdrošināšanas atlīdzības pieteikums
 • diagnostisko izmeklējumu un ārstējošo ārstu medicīnisko dokumentu kopijas , kas apliecina smagas saslimšanas iestāšanos
 • ja bijusi nepieciešamība ārstēties slimnīcā – izraksts no slimnīcas
 • apdrošinātājam jāiesniedz arī jebkura cita pieprasītā informācija medicīniskā dokumentācija, kas ir cēloniskā sakarā ar iestājušos smago saslimšanu