Mērenā 25

Programma domāta tiem ieguldītājiem, kas nav gatavi uzņemties lielu ieguldījumu risku un kurus apmierina zemāks iespējamais ienesīgums. Programmas riska līmenis ir zemāks par vidējo. Programma sastāv no vairākiem ieguldījumu fondiem, kas nodrošina lielāku ieguldījumu diversifikāciju. Līdz 25% līdzekļu tiek ieguldīti akcijās, bet pārējie - obligācijās.

Zemāk norādītie ieguldījumu programmas vēsturiskie ienesīgumi ir ienesīgumu modeļi, kas rēķināti, ņemot vērā šajā brīdī programmā iekļautos ieguldījumu fondu  vēsturiskos ienesīgumus un šo fondu īpatsvaru programmā. Gadījumā, ja kāda no fondu akciju klasēm bija izveidota pēdējo 10 gadu laikā, tad aprēķinos par periodu, kad šī klase vēl nebija izveidota, tiek izmantota tā paša fonda klase, kas iepriekš bija piedāvāto fondu sarakstā.

Programmas stuktūra

Darbības rezultāti

Salīdzināt

Ienesīgums

26.01.2023 dienas dati
Īstermiņa
Ilgtermiņa
Vidējais gada ienesīgums
Diena
0.04% (vērtības pieagums)
Gada laikā
-11.01% (vērtības samazināšanās)
Gada laikā
-11.01% (vērtības samazināšanās)
Mēnesis
2.77% (vērtības pieagums)
Trīs gadu laikā
-5.10% (vērtības samazināšanās)
Trīs gadu laikā
-1.73% (vērtības samazināšanās)
Trīs mēneši
2.58% (vērtības pieagums)
Piecu gadu laikā
7.41% (vērtības pieagums)
Piecu gadu laikā
1.44% (vērtības pieagums)
Seši mēneši
-3.80% (vērtības samazināšanās)
Desmit gadu laikā
60.98% (vērtības pieagums)
Desmit gadu laikā
4.88% (vērtības pieagums)
Kopš gada sākuma
3.49% (vērtības pieagums)