Dinamiskā 75

Programma domāta tiem ieguldītājiem, kas vēlas gūt lielāku iespējamo ienesīgumu un ir gatavi uzņemties lielāku ieguldījumu risku un lielākas ieguldījumu vērtības svārstības. Programmas riska līmenis ir augstāks par vidējo. Programma sastāv no vairākiem ieguldījumu fondiem, kas nodrošina lielāku ieguldījumu diversifikāciju. Līdz 75% līdzekļu tiek ieguldīti akcijās.

Zemāk norādītie ieguldījumu programmas vēsturiskie ienesīgumi ir ienesīgumu modeļi, kas rēķināti, ņemot vērā šajā brīdī programmā iekļautos ieguldījumu fondu  vēsturiskos ienesīgumus un šo fondu īpatsvaru programmā. Gadījumā, ja kāda no fondu akciju klasēm bija izveidota pēdējo 10 gadu laikā, tad aprēķinos par periodu, kad šī klase vēl nebija izveidota, tiek izmantota tā paša fonda klase, kas iepriekš bija piedāvāto fondu sarakstā.

Programmas stuktūra

Darbības rezultāti

Salīdzināt

Ienesīgums

25.01.2023 dienas dati
Īstermiņa
Ilgtermiņa
Vidējais gada ienesīgums
Diena
-0.26% (vērtības samazināšanās)
Gada laikā
-8.36% (vērtības samazināšanās)
Gada laikā
-8.36% (vērtības samazināšanās)
Mēnesis
4.25% (vērtības pieagums)
Trīs gadu laikā
4.28% (vērtības pieagums)
Trīs gadu laikā
1.41% (vērtības pieagums)
Trīs mēneši
7.26% (vērtības pieagums)
Piecu gadu laikā
25.57% (vērtības pieagums)
Piecu gadu laikā
4.66% (vērtības pieagums)
Seši mēneši
-0.90% (vērtības samazināšanās)
Desmit gadu laikā
133.02% (vērtības pieagums)
Desmit gadu laikā
8.83% (vērtības pieagums)
Kopš gada sākuma
4.44% (vērtības pieagums)