Korporatīvā atbildība

Mēs – ERGO uzņēmumi Latvijā kā daļa no Munich Re un ERGO Grupas uzņēmumiem savā darbībā apņēmušies rīkoties, ņemot vērā visas ieinteresētās puses, un censties veicināt ilgtspējīgu risinājumu izstrādi ar mūsu īpašajām zināšanām. Mūsu vadošais princips ir rīkoties atbildīgi, vienlaikus radot pievienoto vērtību uzņēmumam un sabiedrībai.

Stratēģija – kopīgi veidot pievienoto vērtību

Profesionāla risku pārvaldība ir daļa no mūsu ikdienas darbības. Ne tikai mūsu klienti, bet arī sabiedrība gūst labumu no mūsu zināšanām par riskiem, mūsu pieredzi apdrošināšanas tirgū, kā arī pieredzi, aprēķinot risku un ilgtermiņa segumu individuālām vajadzībām. Mēs izmantojam savas zināšanas un praktiskus risinājumus, lai samazinātu riskus un nodrošinātu segumu cilvēkiem un viņu individuālajām dzīves shēmām. Šādā veidā mēs radām sociālo un ekonomisko pievienoto vērtību.

Mēs strādājam ļoti dinamiskā vidē, kurā ne tikai dabas katastrofas, bet arī sarežģīti jauni riski var radīt lielus zaudējumus un ietekmēt gan cilvēkus, gan tautsaimniecību. Tāpēc mēs uzskatām, ka mums ir pienākums agrāk identificēt iepriekš nezināmus riskus un izstrādāt apdrošināšanas risinājumus, kas visiem radītu ilgtspējīgu vērtību.

Korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas kontekstā mūsu galvenie akcenti tiek likti uz:

  1. Ilgtspējīgu uzņēmējdarbību (gan attiecībā uz klientiem, gan uz darbiniekiem, mūsu investīcijām un korporatīvo pārvaldību)
  2. Vides aizsardzību (vides pārvaldība, resursu izmantošana, saudzējot dabas resursus)
  3. Saistībām (darbinieku saistības un mūsu saistības sabiedrībā).

Ilgtspējīga uzņēmējdarbība

ERGO proaktīvi vērtē vides, sociālos un pārvaldības aspektus apdrošināšanas biznesā un ieguldījumu pārvaldībā. Mūsu biznesa vide, kurā strādājam, kļūst arvien sarežģītāka, un pastāvīgi rodas jauni riski. Klimata pārmaiņas un demogrāfiskais spiediens rada būtiskas pārmaiņas mūsu pasaulē. ERGO ir gatava izaicinājumiem šajā mainīgās vides laikmetā.

Mūsu klientu vajadzības un prasības regulē visu, ko mēs darām kā uzņēmums. Mēs cienām mūsu zīmola solījumu, skaidri komunicējot ar klientiem, piedāvājot viegli saprotamus produktus, kā arī piedāvājām klientiem plašas iespējas sniegt mums atgriezenisko saiti un saņemt kvalitatīvas konsultācijas.

Ilgtspējības principi attiecas arī uz ERGO veiktajiem ieguldījumiem. Mēs šo atbildību ņemam vērā, izmantojot piesardzīgu un tālredzīgu ieguldījumu pārvaldību ar kvalitatīvu un sarežģītu kontroles sistēmu. Mūsu ilgtspējīgu investīciju stratēģija ERGO Latvijā un visā grupā ir veidota atbilstoši vispārējām investīciju vadlīnijām, ko izstrādājusi mūsu mātes sabiedrība Munich Re.

ERGO īsteno atbildīgu korporatīvo pārvaldību. Mēs izpildām likumā noteiktos standartus, kā arī savus korporatīvos noteikumus un ievērojam stingrus ētikas principus. Papildus šiem pasākumiem mēs veicinām ieinteresēto pušu uzticību mūsu organizācijai un novēršam mūsu reputācijas kaitējumu, izmantojot skaidrus noteikumus, kas regulē mūsu darbinieku un vadības rīcību. Mēs esam apņēmušies ievērot augstākos ētikas standartus un ievērot stingras vērtības.

Darba vide un darbinieki

Mūsu darbinieku plašais kvalifikāciju spektrs, pieredzes apjoms un domāšanas veidu dažādība sniedz pievienoto vērtību ERGO. Tāpēc mēs atbalstām un veicinām šo daudzveidību un darbinieku potenciālu kā neatņemamu mūsu korporatīvās kultūras sastāvdaļu. Tāpat mēs atzīstam un pieņemam daudzveidību, nodarbinot dažādas rases, dzimuma, tautības un pārliecības cilvēkus, kas mūsu skatījumā uzlabo problēmu risināšanu, veicina labāku lēmumu pieņemšanu un lielāku radošumu, kā arī inovatīvu pieeju. ERGO izmanto personāla attīstības programmas, lai nodrošinātu augstas kvalitātes attīstību darbiniekiem. Tāpat mēs nodrošinām taisnīgu atlīdzību un motivācijas sistēmu, veicinām darbinieku labklājību, īpašu uzmanību pievēršot darba un privātās dzīves līdzsvaram.

Vide

Klimata pārmaiņām jau tagad ir būtiska ietekme uz apdrošināšanas biznesu. ERGO Latvijā ir daļa no ERGO Grupas vides vadības sistēmas, kuras ietvaros jau kopš 2015.gada tiek realizēta videi draudzīga prakse. Ik gadu mēs apkopojam dažādus datus par potenciālo kaitējumu vai tā iespējamo samazinājumu videi un sniedzam tos ERGO Grupai, kas tos analizē ERGO Grupas ietvaros. Jau vairākus gadus ERGO rūpes par vidi izvirzījis prioritāšu sarakstā un atbalsta vides aizsardzības pasākumus. Klimata pārmaiņu ietekmes pārvaldība ir arī mūsu apņemšanās pamatā. Soli pa solim mēs esam panākuši, ka mūsu biznesa darbība tiek realizēta saskaņā ar neitrālu oglekļa balansu, un turpinām darbu, lai vēl vairāk samazinātu elektrības patēriņu un samazinātu emisijas. Mēs nepārtraukti strādājam pie tā, lai uzlabotu datus un saudzētu vidi, modernizējot mūsu birojus, samazinot degvielu un īstenojot īpašas iniciatīvas un projektus ar šo mērķi.

Sabiedrība

Sabiedrības atbalsta sniegšanai ERGO ir senas tradīcijas. Atbalstot sabiedrības intereses, ERGO īsteno gan sociālās sponsorēšanas projektus, korporatīvās atbildības pasākumus, kā arī veic ziedojumus.

Kā sociāli atbildīgs uzņēmums, kas vēlas sniegt reālu ieguldījumu sabiedrībai svarīgu problēmu risināšanā, mēs atbalstām projektus, kas ir saistoši mūsu vērtībām un uzņēmuma pamatdarbībai. Mūsu prioritārās jomas sabiedrības atbalstam Latvijā ir:

  • sabiedrības izpratnes / iesaistīšanās veicināšana,
  • veselīga dzīvesveida veicināšana,
  • izglītība par dažādiem drošības jautājumiem,
  • vides aizsardzība.

 

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Turpinot lapas apmeklējumu jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Vairāk par mūsu sīkdatņu lietošanas politiku lasiet šeit.