Korporatīvā atbildība

Mēs – ERGO uzņēmumi Latvijā kā daļa no Munich Re un ERGO Grupas uzņēmumiem savā darbībā apņēmušies rīkoties, ņemot vērā visas ieinteresētās puses, un censties veicināt ilgtspējīgu risinājumu izstrādi ar mūsu īpašajām zināšanām. Mūsu vadošais princips ir rīkoties atbildīgi, vienlaikus radot pievienoto vērtību uzņēmumam un sabiedrībai.