Korporatīvās sociālās atbildības pārskati

Korporatīvās sociālās atbildības pārskati

Īstenojot sociāli atbildīgu praksi un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, ik gadu sagatavojam korporatīvās sociālās atbildības pārskatus, iekļaujot tajā aktuālo informāciju par visiem korporatīvās atbildības aspektiem.