Darba vide un darbinieki

Mūsu darbinieku plašais kvalifikāciju spektrs, pieredzes apjoms un domāšanas veidu dažādība sniedz pievienoto vērtību ERGO. Tāpēc mēs atbalstām un veicinām šo daudzveidību un darbinieku potenciālu kā neatņemamu mūsu korporatīvās kultūras sastāvdaļu. Tāpat mēs atzīstam un pieņemam daudzveidību, nodarbinot dažādas rases, dzimuma, tautības un pārliecības cilvēkus, kas mūsu skatījumā uzlabo problēmu risināšanu, veicina labāku lēmumu pieņemšanu un lielāku radošumu, kā arī inovatīvu pieeju. ERGO izmanto personāla attīstības programmas, lai nodrošinātu augstas kvalitātes attīstību darbiniekiem. Tāpat mēs nodrošinām taisnīgu atlīdzību un motivācijas sistēmu, veicinām darbinieku labklājību, īpašu uzmanību pievēršot darba un privātās dzīves līdzsvaram.