Iepirkumi

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle izsludina cenu aptauju, lai noskaidrotu piedāvājumu klāstu un pakalpojuma izmaksas ERGO Insurance SE Latvijas filiāles tiesā izskatāmo prasību uzturēšanai - subrogācijas un regresa kārtībā prasību sagatavošanai, iesniegšanai un pārstāvībai tiesā.