Iepirkumi

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle izsludina sekojošus konkursus: 

Iepirkums par sadarbības partneru izvēli pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pārņemtā īpašuma pārdošanai

Iepirkums par sadarbības partneru izvēli transportlīdzekļu remonta pakalpojumu nodrošināšanai

Iepirkums par sadarbības partneru izvēli apdrošināto objektu apskates, nekustamā/kustamā īpašuma atjaunošanas izmaksu aprēķināšanas nodrošināšanai