Vide

Klimata pārmaiņām jau tagad ir būtiska ietekme uz apdrošināšanas biznesu. ERGO Latvijā ir daļa no ERGO Grupas vides vadības sistēmas, kuras ietvaros jau kopš 2015. gada tiek realizēta videi draudzīga prakse. Ik gadu mēs apkopojam dažādus datus par potenciālo kaitējumu vai tā iespējamo samazinājumu videi un sniedzam tos ERGO Grupai, kas tos analizē ERGO Grupas ietvaros. Jau vairākus gadus ERGO rūpes par vidi izvirzījis prioritāšu sarakstā un atbalsta vides aizsardzības pasākumus. Klimata pārmaiņu ietekmes pārvaldība ir arī mūsu apņemšanās pamatā. Soli pa solim mēs esam panākuši, ka mūsu biznesa darbība tiek realizēta saskaņā ar neitrālu oglekļa balansu, un turpinām darbu, lai vēl vairāk samazinātu elektrības patēriņu un samazinātu emisijas. Mēs nepārtraukti strādājam pie tā, lai uzlabotu datus un saudzētu vidi, modernizējot mūsu birojus, samazinot degvielu un īstenojot īpašas iniciatīvas un projektus ar šo mērķi.

EMAS sertifikāts

2022. gadā ERGO piešķirts Eiropas Savienības Vides vadības un audita sistēmas sertifikāts EMAS, apliecinot uzņēmuma nozīmīgos sasniegumus un atbildību vides un ilgtspējas jomā. Tādējādi ERGO ir pirmais EMAS sertificētais finanšu uzņēmums Latvijā.

EMAS ir augstākā līmeņa verifikācijas rīks, ko Eiropas Komisija izstrādājusi uzņēmumiem un iestādēm, lai tās regulāri novērtētu un uzlabotu savus vides rādītājus, nodrošinot racionālu dabas resursu izmantošanu, samazinot piesārņojumu un veicinot vides izglītību. EMAS apvieno vides, energoresursu pārvaldības, siltumnīcefekta gāzu, CO2 emisiju u.c. rādītāju analīzi, kā arī paredz nepārtrauktu darbu pie rezultātu pilnveidošanas, kas ir arī viens no ERGO Vidiskajā deklarācijā iekļautajiem mērķiem. Vides ziņojums jeb deklarācija ir būtisks EMAS elements, kas nodrošina uzņēmuma vides veikuma un mērķu caurskatāmību.