Stratēģija

Stratēģija – kopīgi veidot pievienoto vērtību

Profesionāla risku pārvaldība ir daļa no mūsu ikdienas darbības. Ne tikai mūsu klienti, bet arī sabiedrība gūst labumu no mūsu zināšanām par riskiem, mūsu pieredzi apdrošināšanas tirgū, kā arī pieredzi, aprēķinot risku un ilgtermiņa segumu individuālām vajadzībām. Mēs izmantojam savas zināšanas un praktiskus risinājumus, lai samazinātu riskus un nodrošinātu segumu cilvēkiem un viņu individuālajām dzīves shēmām. Šādā veidā mēs radām sociālo un ekonomisko pievienoto vērtību.

Mēs strādājam ļoti dinamiskā vidē, kurā ne tikai dabas katastrofas, bet arī sarežģīti jauni riski var radīt lielus zaudējumus un ietekmēt gan cilvēkus, gan tautsaimniecību. Tāpēc mēs uzskatām, ka mums ir pienākums agrāk identificēt iepriekš nezināmus riskus un izstrādāt apdrošināšanas risinājumus, kas visiem radītu ilgtspējīgu vērtību.

Korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas kontekstā mūsu galvenie akcenti tiek likti uz:

  • Ilgtspējīgu uzņēmējdarbību (gan attiecībā uz klientiem, gan uz darbiniekiem, mūsu investīcijām un korporatīvo pārvaldību);
  • Vides aizsardzību (vides pārvaldība, resursu izmantošana, saudzējot dabas resursus);
  • Saistībām (darbinieku saistības un mūsu saistības sabiedrībā).