Kā rīkoties, ja noticis negadījums?

Arī pat visrūpīgāk izplānotajos darījuma braucienos var atgadīties kas neparedzēts. Atceries, kā šādās situācijās rīkoties, lai nevēlamais atrisinātos raitāk.

  • novērtē radušos situāciju un dari visu iespējamo, lai mazinātu negadījuma sekas
  • ja nepieciešama medicīniskās palīdzības organizēšana vai pakalpojuma apmaksas garantija, sazinies ar mūsu diennakts palīdzības dienestu OPS LT UAB, zvanot + 371 (64) 415254 (saruna iespējama latviešu, krievu vai angļu valodā), vai aizpildot paziņojuma veidlapu www.eclaims.lv
  • ziņo mums par notikušo, zvanot uz klientu atbalsta dienestu 1887, +371 67081887, darba dienās no 08.00 līdz 18.00, vai aizpildot pieteikumu elektroniski
  • saglabā un iesniedz mums visus dokumentus, kas apstiprina apdrošināšanas gadījuma iestāšanos vietu, laiku, citus būtiskus apstākļus un zaudējumu apjomu (ārsta, policijas vai lidostas izziņu, čekus, rēķinus un citus dokumentus)