Kā saņemt atlīdzību?

  • informē mūs par radušos situāciju pēc iespējas ātrāk, ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā
  • ja darbinieks par medicīnisko palīdzību norēķināsies ceļojuma laikā, mēs izmaksāsim atlīdzību, kad iesniegsi atlīdzības pieteikumu un čekus
  • ja darbinieks sazināsies ar ERGO palīdzības dienestu, uz medicīnas iestādi var tikt nosūtīta pakalpojuma apmaksas garantija (šādā gadījumā nebūs jātērē savi līdzekļi, jo norēķinus ar medicīnas iestādi veiksim mēs)
  • pārējiem apdrošināšanas riskiem atlīdzību izmaksāsim pēc iesniegtajiem maksājumu vai zaudējumu apmēru apliecinošiem dokumentiem

Pieteikumu atlīdzībai ērti vari aizpildīt internetā.

Mums rūp tava uzņēmuma darbinieku drošība un sirdsmiers – sazinies ar mums, zvanot 1887, +371 67081887 (no ārzemēm), darba dienās no 08.00 līdz 18.00.