Velosipēda un skrejriteņa kompleksā apdrošināšana

Pārvietošanās ar velosipēdu vai elektrisko skrejriteni daudziem iedzīvotājiem jau ir ikdienišķa veselīga dzīvesveida aktivitāte, kas ļauj sasniegt galamērķi bieži vien ātrāk, nekā pārvietojoties ar automašīnu. Parūpējies par savu drošību un pasargā sevi no dažādiem finansiāliem zaudējumiem, kas varētu rasties, pārvietojoties ar velosipēdu vai elektrisko skrejriteni, vai arī to zādzības gadījumā, iegādājoties iedzīves,  velosipēda un skrejriteņa komplekso apdrošināšanu!

Kas ietilpst velosipēda un skrejriteņa kompleksajā apdrošināšanā?

Kompleksajā apdrošināšanā ietilpst:

 • visas Tavas iedzīves, tai skaitā velosipēda un/vai skrejriteņa apdrošināšana
 • personas nelaimes gadījumu apdrošināšana
 • personas civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Velosipēda un/vai elektriskā skrejriteņa apdrošināšana

Apdrošināšana ir spēkā velosipēdiem, tai skaitā aprīkotiem ar elektromotoru, un skrejriteņiem, tai skaitā aprīkotiem ar elektromotoru.

Velosipēdu, skrejriteņu apdrošināšana ir spēkā, tiem atrodoties:

 • dzīvesvietā (dzīvojamā ēkā vai dzīvoklī)
 • garāžā, saimniecības ēkā u.tml. palīgēkā
 • personas lietošanā esošā palīgtelpā, ja persona dzīvo daudzdzīvokļu ēkā, kā arī uz balkona, daudzdzīvokļu ēkas kāpņu telpā
 • ārpus telpām (piemēram, uz ielas, pagalmā)

Ārpus telpām velosipēdu un skrejriteņu apdrošināšana ir spēkā:

 • zādzības un laupīšanas riskiem
 • iekļūstot ceļu satiksmes negadījumā (sadursmē ar citu velosipēdu, skrejriteni, automašīnu, gājēju vai šķērsli)

Atrodoties telpās, apdrošināšana ir spēkā:

 • uguns riskiem
 • ūdensvada avārijas riskiem
 • dabas stihiju riskiem
 • trešo personu prettiesiskas rīcības riskiem

Velosipēda un skrejriteņa apdrošināšanas ietvaros atlīdzības apjoms un pašrisks būs atkarīgs no tā, kādu apdrošināšanas programmu būsi izvēlējies.

Personas nelaimes gadījumu apdrošināšana

Nelaimes gadījumu apdrošināšana pasargās no neparedzētiem zaudējumiem, kas var rasties traumas rezultātā. Apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā, pārvietojoties ar velosipēdu vai skrejriteni, visā pasaulē un 24 stundas diennaktī.

Nelaimes gadījumu apdrošināšana paredz atlīdzības izmaksu:

 • traumu un kaulu lūzumu iestāšanās gadījumā
 • pārejošās darba nespējas gadījumā
 • gadījumā, ja nelaimes gadījuma rezultātā persona nokļūst slimnīcā
 • nāves vai invaliditātes iestāšanās gadījumā
 • par neatliekamo medicīnisko palīdzību un kosmētiskajām operācijām (ja apdrošināti vairāk nekā trīs riski)


Personas civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana sedz zaudējumus, kas var tikt nodarīti trešajai personai, braucot ar velosipēdu vai skrejriteni. Apdrošināšana sedz zaudējumus, kas saistīti ar:

 • trešās personas dzīvībai, veselībai vai fiziskajam stāvoklim nodarītu kaitējumu: par pārejošu darba nespēju, darbspēju zudumu, nāvi, paliekošu invaliditāti
 • mantai nodarītu zaudējumu: par trešās personas īpašumā esošas ķermeniskas lietas sabojāšanu vai iznīcināšanu
 • finansiālu zaudējumu, kas tieši izriet no trešās personas dzīvībai, veselībai vai fiziskajam stāvoklim nodarīta kaitējuma vai mantai nodarīta zaudējuma
 • ekspertīzes un tiesāšanās izdevumus pašam apdrošinātajam, kā arī tiesāšanās izdevumus trešajai personai, pie nosacījuma, ja tiesa trešās (citas) personas prasību apmierinājusi
   

Kā iegādāties polisi?

Sazinies ar mums, zvanot 1887 (darba dienās no 08:00 līdz 18:00) vai rakstot info@ergo.lv, dodies uz ERGO biroju vai pie ERGO sadarbības partneriem.
 

Kā saņemt atlīdzību?

Ziņo mums par notikušo, zvanot uz klientu atbalsta tālruni 1887 vai +37167081887 (zvanot no ārzemēm), darba dienās no 08:00 līdz 19:00, vai aizpildot pieteikumu elektroniski pašapkalpošanās portālā mansergo.lv

 • plašāka informācija par atlīdzību saņemšanu īpašuma apdrošināšanas ietvaros pieejama šeit 
 • plašāka informācija par atlīdzību saņemšanu nelaimes gadījumu apdrošināšanas ietvaros pieejama šeit
 • plašāka informācija par atlīdzību saņemšanu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas ietvaros pieejama šeit 

Kā rīkoties, ja noticis negadījums?

Velosipēda un skrejriteņa apdrošināšanas ietvaros: 
•    ja notikusi zādzība vai laupīšana, nekavējoties informējiet Valsts policiju
•    ja noticis ceļu satiksmes negadījums, nekavējoties informējiet Valsts ceļu policija
•    nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā, informējiet ERGO, zvanot 1887 vai piesakot atlīdzību internetā

Personas nelaimes gadījumu apdrošināšanas ietvaros – skat. informāciju šeit.
Personas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas ietvaros – skat. informāciju šeit.