Jautājumi un atbildes

atbildes:

Kas veido apdrošināšanas polises cenu?

  • kustamā un nekustamā īpašuma apdrošinājuma summa
  • izvēlētie apdrošināšanas riski un pašriska apmērs
  • apdrošināšanas periods

Kredītiestāde lūdz apdrošināt manu nekustamo īpašumu. Vai derēs jebkura polise?

Dažādām kredītiestādēm ir atšķirīgas prasības. Pirms polises noformēšanas noskaidro tās kredītiestādē un, ja izvirzītās prasības polise nesedz, konsultējies ar mūsu apdrošināšanas speciālistiem par labāko risinājumu.

Cik bieži jāmaksā par mājokļa apdrošināšanu?

Par polisi jāmaksā reizi gadā, bet šī summa parasti nav liela. Lielākus maksājumus ir iespējams sadalīt arī vairākos mazākos, veicot 2 vai 4 maksājumus atkarībā no kopējās apdrošināšanas prēmijas. 

Vai iespējams apdrošināt īpašumu uz 6 mēnešiem?

Mūsu speciālisti var pielāgot polises termiņu dažādām situācijām. Lai atrastu piemērotāko risinājumu, sazinies ar mums, zvanot 1887, darba dienās no 08:00 līdz 19:00.

Kāda ir velosipēda un skrejriteņa kompleksās apdrošināšanas polises cena?

Kompleksās apdrošināšanas polises cena ir sākot no aptuveni 30 EUR gadā. Polises cena ir atkarīga no izvēlētās apdrošinājuma summas un izvēlētajiem apdrošināšanas riskiem, un ietver arī visas iedzīves apdrošināšanu.