Izmaiņu pieteikšana

Izmaiņas apdrošināšanas polisē varat pieteikt arī elektroniski.

Lai pieteiktu izmaiņu veikšanu apdrošināšanas polisē, lūdzu, lejupielādēt, aizpildīt un saglabāt zemāk pievienoto dokumentu. 
Pēc faila aizpildīšanas, izmantojot Mans ERGO portālu sadaļā “Mana sarakste”, pievienot aizpildīto failu un nosūtīt to ERGO.

Pieteikt izmaiņas