Nodokļu atvieglojumi

Polisēm, kas izdotas līdz 01.09.2019.

Veic papildu iemaksu savā dzīvības apdrošināšanas uzkrājumā vēl šogad un saņem lielāku nodokļu atmaksu jau nākamgad.

Kāpēc ir izdevīgi līdz gada beigām veikt papildu iemaksu? 
Tuvojoties gada nogalei, ir vērts noskaidrot kopējo iemaksu summu, kas gada laikā veikta dzīvības apdrošināšanas uzkrājumā. Ja veiktās iemaksas nepārsniedz 10% no bruto algas un 4000 eiro, un Jums ir pieejami finanšu līdzekļi, tad ir izdevīgi vēl šogad veikt papildu iemaksu, lai jau nākamgad, sākot no 1. marta, pilnā apmērā izmantotu valsts noteiktos nodokļu atvieglojumus, saņemot iedzīvotāju ienākuma nodokļu pārmaksas atmaksu.

Cik lielu iemaksu veikt?
Lai noskaidrotu, cik lielu iemaksu Jūs varat veikt vēl šogad, lai saņemtu maksimālo iespējamo nodokļu pārmaksas atmaksu:

  • aprēķiniet savu šī gada kopējo bruto algu, par ko tiek maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis 20 % apmērā;
  • aprēķiniet maksimālo iemaksu summu, ko Jūs varat veikt gada laikā, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļu atvieglojumus. Maksimālā iemaksu summa ir 10 % no kopējās gada bruto algas, bet ne vairāk kā 4000 eiro;
  • aprēķiniet vai noskaidrojiet kopējo šajā gadā veikto iemaksu summu, kas veikta dzīvības apdrošināšanas polisē ar uzkrājuma veidošanu. Informācija par veiktajām iemaksām pieejama ERGO klientu portālā mansergo.lv. Ņemiet vērā, ka iemaksu summā jāiekļauj arī veiktās iemaksas 3.pensiju līmenī, ja tādas tiek veiktas.

Ja šajā gadā veikto iemaksu (gan dzīvības apdrošināšanas polisē ar uzkrājuma veidošanu, gan 3.pensiju līmenī) kopējā summa ir mazāka par maksimālo iemaksu summu, tad iesakām izmantot iespēju – līdz šī gada beigām veikt papildu iemaksas dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājuma veidošanu un jau nākamajā gadā, sākot no 1. marta, saņemt lielāku iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas atmaksu. Lai saņemtu nodokļa atmaksu, papildu iemaksu summa nedrīkst pārsniegt aprēķināto starpību starp maksimālo iemaksu summu un iepriekš veikto iemaksu summu.

! Svarīgi, ka nodokļu atvieglojumu saņēmējam vienlaicīgi ir jābūt Apdrošinājuma ņēmējam, Apdrošinātajam un Uzkrājuma saņēmējam (Labuma guvējs termiņa beigās), kā arī jāveic iemaksas polisē no sava norēķinu konta.

Piemērs
Jūsu alga pirms nodokļu nomaksas ir 1 000 EUR mēnesī. Attiecīgi gada kopējā alga ir 12 000 EUR.
Maksimālā iemaksu summa, kurai var tikt piemēroti iedzīvotāju ienākuma nodokļu atvieglojumi, ir 1 200 EUR jeb 10% no 12 000 EUR.
Šogad savā dzīvības apdrošināšanas polisē ar uzkrājuma veidošanu Jūs esat veicis iemaksas 50 EUR apmērā katru mēnesi, kas kopumā gadā sastāda 600 EUR. 
Maksimālā papildu iemaksu summa, ko Jūs varat iemaksāt šajā gadā, lai pilnā apmērā izmantotu nodokļu atvieglojumus, ir 600 EUR (maksimālā iemaksu summa 1 200 EUR mīnus jau veiktās iemaksas 600 EUR). Protams, Jūs varat iemaksāt arī mazāku summu!

Kā veikt iemaksu?
Ja Jums ir dzīvības apdrošināšanas polise ar uzkrājuma veidošanu fondos, tad papildu iemaksu Jūs varat veikt, pārskaitot to uz kādu no ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāles norēķinu kontiem, maksājuma mērķī norādot Jūsu polises numuru. Iemaksas tiek uzskatītas par saņemtām brīdī, kad tās ir ieskaitītas ERGO norēķinu kontā. Tāpēc svarīgi ir neatlikt iemaksu veikšanu uz pēdējo brīdi (gada nogalē vai pašās polises beigās). Piemēram, gadījumos, ja maksājums tiek skaitīts no citas bankas vai ārpus darba laika, tad ERGO šo maksājumu var saņemt arī vēlāk. Par pārskaitījumu izpildes termiņiem lūdzam interesēties savā bankā. 

Ja Jums ir dzīvības apdrošināšana ar uzkrājuma veidošanu (bez ieguldījumu fondiem), tad pirms papildu iemaksas veikšanas ir jāveic izmaiņas apdrošināšanas līgumā. Izmaiņas var pieteikt klientu portālā www.mansergo.lv.

Kā saņemt nodokļu atvieglojumus?
Lai saņemtu nodokļu atvieglojumus, Jums Valsts ieņēmumu dienestā (VID) jāiesniedz Gada ienākumu deklarācija. Deklarāciju var iesniegt elektroniski dažu minūšu laikā, izmantojot Elektroniskās deklarēšanās sistēmu (EDS).
Deklarāciju par iepriekšējo gadu var iesniegt, sākot no 1. marta. Ja esat veicis iemaksas dzīvības apdrošināšanas polisē ar uzkrājuma veidošanu arī iepriekšējos gados, bet deklarāciju neesat iesniedzis, tad Jūs to varat izdarīt vēl šogad vai arī nākamgad, jo tekošajā gadā var iesniegt deklarāciju arī par iepriekšējos trīs gados veiktajām iemaksām. 
Deklarācijas iesniegšana EDS ir ērta un viegla. Deklarācijai nav jāpievieno nekādi dzīvības apdrošināšanas maksājumus apliecinoši dokumenti vai izziņas, jo informācija par veiktajām iemaksām jau būs pieejama sistēmā, un deklarācija būs automātiski aizpildīta. Jums atliks vien norādīt savu norēķinu kontu un apstiprināt deklarāciju. 
Pēc deklarācijas iesniegšanas VID veiks nodokļu atvieglojumu aprēķinu un pārskaitīs iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas summu uz norādīto bankas kontu trīs mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas brīža.
Plašāka informācija par Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu pieejama VID mājaslapā.

Papildu jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar klientu atbalsta dienestu pa tālruni 1887 (darba dienās no 08:00 līdz 19:00).

Šajā aprakstā izmantota vispārīga informācija par nodokļu atvieglojumu piemērošanu. Ņemot vērā nodokļu un to atvieglojumu piemērošanas specifiku, individuālā gadījumā aprēķins var atšķirties.