Kā rīkoties, ja noticis negadījums vai cietusi krava?

Pat ar vislielāko atbildību rūpējoties par kravas transportēšanu, var atgadīties kas neparedzēts. Atceries, kā šādās situācijās rīkoties, lai nevēlamais atrisinātos raitāk.

  • Novērtējiet radušos situāciju un dariet visu iespējamo, lai mazinātu sekas cilvēkiem un īpašumam.
  • Ja nepieciešams, nekavējoties ziņojiet speciālajiem dienestiem (policijai, glābšanas dienestam).-          Nodrošiniet atlikušo kravu un dariet visu iespējamo, lai mazinātu zaudējuma apmēru, un, tiklīdz kā iespējams, sāciet kravas glābšanas darbus.
  • Ziņojiet par notikušo mums, zvanot uz +371 67081887, darba dienās no 8.00 līdz 19.00, vai aizpildiet zaudējumu pieteikuma veidlapu internetā: http://www.ergo.lv/www.ergo.lv, portālā mansergo.lv.
  •  Nekavējoties veiciet atzīmi par zaudējumu vai iztrūkumu pārvadājuma dokumentos.
  • Nofotografējiet bojājumus un saglabājiet bojāto kravu un ar to saistīto dokumentāciju.
  •  Saglabājiet un nokopējiet visus dokumentus saistībā ar kravu un tās bojājumu; iesniedziet mums visus pieprasītos dokumentus, kas ir nepieciešami notikuma apstākļu izmeklēšanai, kaitējuma un atlīdzības apmēra noteikšanai, un izpildiet mūsu citas ar incidenta izmeklēšanu saistītās prasības.
  •  Ja kravas pārvadāšanu ir veicis cits uzņēmums, nekavējoties iesniedziet oficiālu pretenziju.
  •  Bez mūsu piekrišanas un zaudējumu apmēra saskaņošanas ir aizliegts sākt bojātā īpašuma remontu vai atjaunošanas darbus, izņemot tos, kas ir nepieciešami, lai nekavējoties novērstu zaudējuma vai bojājuma cēloni un turpmākos zaudējumus.