Mūža pensijas kalkulators

?

?

Pensijas izmaksu biežums

Mantošanas periods (garantētais izmaksu periods) ?

Dzimšanas datums

2. pensiju līmenī uzkrātais kapitāls

Lūdzu, norādiet savu 2.pensiju līmenī uzkrāto kapitālu. Uzkrātā kapitāla apjomu var uzzināt VSAA nosūtītajā paziņojumā (VSAA nosūta šādu paziņojumu pēc iesnieguma iesniegšanas). Mūža pensijai var pieteikties, ja uzkrātais kapitāls ir vismaz 3000 EUR.

Pensijas izmaksas sākuma datums

Lūdzu, norādiet pensijas izmaksu sākuma datumu. Pensijas izmaksas sākuma datums var būt tikai mēneša pirmais datums.

Pensijas izmaksu biežums

Mantošanas periods (garantētais izmaksu periods)

Ja mantošanas perioda laikā (garantētais izmaksu periods) iestājas apdrošinātā nāve, tad pensiju turpina saņemt norādītais mantinieks

Lūdzu, uzgaidiet!

Notiek aprēķins