Jautājumi un atbildes

atbildes:

Kas veido KASKO polises cenu?

 • transportlīdzekļa marka, modelis, izlaiduma gads, vērtība, apdrošinājuma summa
 • īpašnieka vecums un KASKO zaudējumu vēsture
 • bonus-malus klase (jo tā augstāka, jo mazāka polises cena)
 • pašriska apjoms, izvēlētie riski, polises darbības teritorija, remonta vietas
   

Kā iespējams samazināt KASKO polises cenu?

 • norādot konkrētus transportlīdzekļa vadītājus, vecumā ne jaunākus par 28 gadiem
 • veicot transportlīdzekļa remontu tikai mūsu sadarbības servisos
 • izvēloties lielāku pašrisku bojājumiem 

Cik ātri jāpiesaka KASKO atlīdzība?

 • Nekavējoties, tiklīdz kā iespējams

Kādos gadījumos atbalstu sniedz mūsu tehniskās palīdzības dienests?

 • ja notikuma vietā jāatrisina tehniskas problēmas – jānomaina ritenis, jāpieved degviela, jāatver aizcirtušās durvis
 • ja negadījumā cietušais transportlīdzeklis jānogādā tuvākajā servisā vai stāvvietā
 • ja transportlīdzekļa vadītājs, pasažieri un bagāža jānogādā līdz ceļojuma galamērķim
 • ja noformējot Saskaņoto paziņojumu, rodas neskaidrības

Kādos gadījumos iespējams sazināties tikai ar mums, neiesaistot policiju?

 • ja bojāts tikai vējstikls
 • ja bojājumus radījuši dzīvnieki, tai skaitā putni
 • ja transportlīdzeklis ir vienīgais negadījumā iesaistītais objekts, nav nodarīti bojājumi citas personas mantai un veselībai, nav radušies bojājumi, kuru dēļ aizliegts vai nav iespējams lietot transportlīdzekli, un zaudējumu apmērs nepārsniedz polisē norādīto limitu šādiem gadījumiem
 • ja atbilstoši CSN aizpildīts Saskaņotais paziņojums
 • ja bojājumi radušies dabas stihiju rezultātā

Vai varu saņemt atlīdzību, ja transportlīdzeklis ir nozagts kopā ar atslēgām vai dokumentiem?

Apdrošināšanas atlīdzību izmaksāsim arī tad, ja transportlīdzeklis ir nozagts kopā ar atslēgām vai reģistrācijas apliecību. Šajā gadījumā atlīdzināsim zaudējumus līdz 50% apmērā.
 

Vai transportlīdzeklis obligāti jānovieto apsargātā stāvvietā, lai apdrošināšanas noteikumi būtu spēkā?

Nakts laikā transportlīdzeklis (izņemot motociklus) nav obligāti jānovieto apsargājamā stāvvietā vai garāžā. Tas neietekmē zādzības vai apzagšanas pašrisku. 

Kāds transportlīdzekļa aprīkojums ir apdrošināts standarta KASKO programmā?

 • skaņas iekārta
 • vieglmetāla diski 
 • papildu lukturi
 • bērnu autosēdeklītis
 • slēpju, velosipēdu turētājs
 • slēdzamais jumta bagāžnieks
 • reklāmas uzlīmes un aerogrāfiskie attēli

Konkrētam aprīkojumam ir jābūt norādītam apdrošināšanas pieteikumā. 

Vai tiek apdrošinātas arī lietas, kas atrodas transportlīdzekļa salonā?

Ar ERGO KASKO polisi maksimums 500 eiro apmērā tiks atlīdzināti zaudējumi par no transportlīdzekļa nozagtiem:

 • velosipēdiem 
 • video un foto iekārtām
 • mobilajiem telefoniem 
 • planšetdatoriem
 • portatīvajiem datoriem
 • slēpēm, snovborda dēļiem
 • bērnu ratiņiem