Privātuma politika

ERGO privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam jeb Jums kā Klientam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar ERGO Datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pastu personasdati@ergo.lv vai juridisko adresi Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013.

Aktuālā versija spēkā no 14.10.2022.