Jautājumi un atbildes

atbildes:

Kas veido apdrošināšanas polises cenu?

  • apdrošināšanas summa, kas vienlīdzīga ar tehnikas tirgus vērtību
  • tehnikas izmantošanas veids
  • izvēlētā apdrošināšanas programma
  • pašriska apjoms

Kādi ir priekšnoteikumi, lai apdrošinātu tehniku?

Pirms apdrošināšanas līguma slēgšanas tehnikai ir jābūt darba kārtībā un bez bojājumiem. Jābūt veiktai pilnai tehniskajai apkopei, kā arī pārbaudēm atbilstoši tehnikas izgatavotāja norādēm un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.