Kā rīkoties, ja noticis negadījums? 

Negadījuma brīdī nepieciešams reaģēt ātri – atceries, kā šādās situācijās rīkoties, lai nevēlamais atrisinātos raitāk.

  • novērtē radušos situāciju un dari visu iespējamo, lai mazinātu notikuma negatīvās sekas 

  • ja nepieciešams, nekavējoties ziņo speciālajiem dienestiem (policijai, glābšanas dienestam, nama apsaimniekotājam)

  • nekavējoties pēc negadījuma, ziņo par to mums, zvanot 1887 vai +371 67081887 (no ārzemēm), darba dienās no 08:00 līdz 19:00, vai aizpildot pieteikumu internetā

  • saglabā un iesniedz visus dokumentus, kas apstiprina negadījuma iestāšanās vietu, laiku, zaudējuma apmēru un citus būtiskus apstākļus (ja iespējams, uzņem un atsūti mums notikumu un bojāto mantu raksturojošus fotoattēlus)

  • nesedz un neapsoli segt zaudējumus, pirms neesi konsultējies ar mums