Nelaimes gadījumiem brīvdienu nav

Baudi gada siltāko laiku bez raizēm – ģimenes pastaigas pa meža takām, kopīgi izbraucieni ar velosipēdiem vai sporta spēles mājas pagalmā. Dzīve ir nejaušību un pārsteigumu pilna - dodies piedzīvojumos ar ERGO droši.

Akcijas laikā nelaimes gadījumu apdrošināšanā bezmaksas iekļauta sporta inventāra un ērču pārnēsātu slimību apdrošināšana.

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas polise ir spēkā visā pasaulē, un apdrošināšanas summa un riski tiks pielāgoti tavām vēlmēm, mērķiem un dzīvesveidam!

Piedāvājums spēkā: 01.04.-31.08.2022.

Ērču pārnēsātu slimību apdrošināšana

Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta 100% apmērā no apdrošinājuma summas, apdrošinātajam saslimstot ar ērču encefalītu vai Laima slimību.

 • Apdrošinājuma summa: 1000 €;
 • Apdrošināšanas segums attiecībā uz ērču izraisītām slimībām sāk darboties sākot ar 21. dienu no polises sākuma datuma;
 • Ērces kodienam ir jābūt konstatētam apdrošināšanas perioda laikā;
 • Ērču encefalīta iestāšanās gadījumā, apdrošinātājam ārstējoties diennakts stacionārā ne mazāk kā 10 dienas, kā arī iesniedzot ERGO diagnozi apstiprinošo seroloģisko testu rezultātus;
 • Laima slimības iestāšanās gadījumā, iesniedzot ERGO diagnozi apstiprinošu infektologa izsniegtu slēdzienu, kā arī analīžu rezultātus, kuros ir norādītas specifiskās IgM antivielas asinīs, apstiprinātas ar Western blot testu.

Sporta inventāra apdrošināšana

Segsim zaudējumus, kas var rasties Apdrošinātajam saistībā ar sporta inventāra bojāšanu, iestājoties apdrošināšanas gadījumam. Atlīdzināsim zaudējumus par sabojātā sporta inventāra remontu. Ja remonts nav iespējams vai bojātā sporta inventāra remonta izdevumi pārsniedz tā vērtību pirms negadījuma, segsim izdevumus par jauna sporta inventāra iegādi, nepārsniedzot sabojātā inventāra vērtību pirms negadījuma

 • Apdrosinājuma summa: 300 €;
 • Apdrošināšanas atlīdzība netiek izsmaksāta, ja nelaimes gadījuma rezultātā nav cietis pats apdrošinātais;
 • Apdrošināšanas aizsardzība attiecībā uz sporta inventāru ir spēkā, apdrošinātājam nodarbojoties tikai ar tādām sporta aktivitātēm, kas ir iekļautas apdrošināšanas segumā;
 • ERGO nelaimes gadījumu apdrošināšanas standartsegumā ir iekļauts sports hobija līmenī - arī apdrošināšanas segums attiecībā uz sporta inventāru ir spēkā, nodarbojoties ar sportu hobija līmenī;
 • Zaudējumi par sabojāto sporta inventāru netiek apmaksāti, ja sporta inventāra bojājums ir bijis maznozīmīgs, kā rezultātā tas pilnvērtīgi derīgs turpmākai lietošanai tam paredzētajam nolūkam;
 • Par sporta inventāru šī atlīdzības veida ietvaros netiek uzskatīts:

-    visa veida elektronika un viedierīces, t.sk. telefoni, viedie pulksteņi un aproces, GoPro kameras, fotoaparāti u.tml.;
-    apģērbs, t.sk. ķiveres, apavi.

ERGO – lai drošība un sirdsmiers!