Luminor fondi

Fonda nosaukums Valūta Datums Cena 1 gads 3 gadi 5 gadi 10 gadi Risks
Jaukta tipa fondi

EUR 18.04.2024
19.51
-1.62% (vērtības samazināšanās)
-0.27% (vērtības samazināšanās)
1.56% (vērtības pieagums)
2.69% (vērtības pieagums)
3
Obligāciju fondi

EUR 18.04.2024
135.55
13.38% (vērtības pieagums)
0.48% (vērtības pieagums)
0.71% (vērtības pieagums)
5.22% (vērtības pieagums)
3

EUR 18.04.2024
112.55
3.80% (vērtības pieagums)
-0.27% (vērtības samazināšanās)
0.16% (vērtības pieagums)
1.12% (vērtības pieagums)
2

EUR 18.04.2024
13.75
4.47% (vērtības pieagums)
-3.27% (vērtības samazināšanās)
-0.85% (vērtības samazināšanās)
1.32% (vērtības pieagums)
2

EUR 18.04.2024
14.92
4.91% (vērtības pieagums)
0.13% (vērtības pieagums)
2.02% (vērtības pieagums)
-
3

EUR 18.04.2024
17.22
1.53% (vērtības pieagums)
-2.90% (vērtības samazināšanās)
-0.92% (vērtības samazināšanās)
1.77% (vērtības pieagums)
3
Akciju fondi

EUR 18.04.2024
24.82
3.36% (vērtības pieagums)
2.81% (vērtības pieagums)
5.71% (vērtības pieagums)
6.27% (vērtības pieagums)
4

EUR 18.04.2024
134.44
3.33% (vērtības pieagums)
-9.40% (vērtības samazināšanās)
1.83% (vērtības pieagums)
5.96% (vērtības pieagums)
5

EUR 17.04.2024
48.51
15.23% (vērtības pieagums)
9.65% (vērtības pieagums)
12.91% (vērtības pieagums)
11.31% (vērtības pieagums)
4