ERGO pirmais no Latvijas finanšu uzņēmumiem saņem EMAS sertifikātu

Apdrošināšanas sabiedrībai ERGO piešķirts Eiropas Savienības Vides vadības un audita sistēmas sertifikāts EMAS, apliecinot uzņēmuma nozīmīgos sasniegumus un atbildību vides un ilgtspējas jomā. Tādējādi ERGO patlaban ir vienīgais EMAS sertificētais uzņēmums valstī un pirmais Latvijas finanšu sektorā.

EMAS ir augstākā līmeņa verifikācijas rīks, ko Eiropas Komisija izstrādājusi uzņēmumiem un iestādēm, lai tās regulāri novērtētu un uzlabotu savus vides rādītājus, nodrošinot racionālu dabas resursu izmantošanu, samazinot piesārņojuma slodzi un veicinot vides izglītību. EMAS apvieno vides, energoresursu pārvaldības, siltumnīcefekta gāzu (SEG), CO2 emisiju u.c. rādītāju analīzi, kā arī paredz nepārtrauktu darbu pie rezultātu pilnveidošanas, kas ir arī viens no ERGO Vides deklarācijā iekļautajiem mērķiem. Būtiska loma to sasniegšanā ir uzņēmuma darbinieku, sadarbības partneru un piegādātāju iesaistei.

Kopš 2013. gada neviens no Latvijas uzņēmumiem vai iestādēm nav saņēmis EMAS sertifikātu, tādēļ līdz ar EMAS piešķiršanu ERGO šī sertifikācijas sistēma ir atgriezusies Latvijā pēc ilgāka pārtraukuma. Kopumā Eiropā EMAS sertifikāts ir piešķirts mazāk nekā desmit apdrošināšanas kompānijām, no kurām trīs ir ERGO grupas uzņēmumi – Spānijā, Polijā un tagad arī Latvijā.

Ilgtspēja – sasniegumi un jaunas apņemšanās 

Ņemot vērā, ka viens no ERGO grupas mērķiem ir līdz 2025. gadam samazināt CO2 emisijas par 12% uz vienu darbinieku, ERGO regulāri aprēķina savu “oglekļa pēdas” nospiedumu, sekojot līdzi izmaiņām un meklējot veidus, kā to mazināt. Atbilstoši ERGO jaunajai vides pārvaldības sistēmai uzņēmumā tiek apkopoti dati par ūdens un elektroenerģijas patēriņu, apkuri, darījumu braucieniem, radītajiem atkritumiem u.c. aspektiem. Iegūtā informācija tiek pārrēķināta CO2 emisijās, izstrādājot rīcības plānus to samazināšanai.

“Rūpēties par nākotni ir mūsu dabā. Tas nav tikai ERGO zīmola sauklis – tā ir mūsu visdziļākā pārliecība un ikdienas darbs, kura rezultātu pierāda šogad saņemtais EMAS sertifikāts. Redzam, kā klimata pārmaiņas un ar tām saistīto apdrošināšanas gadījumu skaita pieaugums tiešā veidā ietekmē mūsu uzņēmējdarbības jomu, tādēļ nav šaubu, ka ilgtspējīga attieksme ir ļoti svarīgs ieguldījums gan vides, gan sabiedrības un ekonomikas labā. To apzinoties, katrā biznesa solī maksimāli saudzējam vidi, un mūsu klienti var būt droši, ka saņemtie pakalpojumi ir balstīti atbildībā pret nākotni. Arī citus uzņēmumus un organizācijas aicinām rūpīgi izvērtēt savu ietekmi uz apkārtējo vidi un kā efektīvu pašdisciplīnas instrumentu izmantot EMAS sertifikātu, kas sniedz iespēju iegūt neatkarīgu auditoru vērtējumu par vairākām nozīmīgām ilgtspējīgas darbības sfērām,” uzsver ERGO valdes priekšsēdētājs Baltijas valstīs Bogdans Benčaks.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Andris Ķēniņš: “Ilgtspējīga un videi draudzīga uzņēmumu attīstība ir viens no vides aizsardzības pārvaldības virzītājiem. Uzskatu, ka uzņēmumu ilgtspējīga vadība ne tikai nodrošina preventīvu ar vides aizsardzības problēmu saistītu jautājumu risināšanu, bet arī sniedz ekonomisko pienesumu uzņēmuma attīstībā un definē tā vērtības, kā prioritāti nosakot vides apziņas veicināšanu uzņēmuma kolektīvā. Tādēļ esam gandarīti, ka ERGO pievienojas vides vadības un audita sistēmas jeb EMAS vides sertifikātam, tādējādi arī veicinot vides aizsardzības jautājumu aktualizēšanu Latvijas uzņēmumu lokā.”

EMAS sertifikācijai var pieteikties jebkurš uzņēmums neatkarīgi no darbības jomas un darbinieku skaita. EMAS raksturo atklātība, caurskatāmība un ticamība. Būtisks EMAS elements ir vides ziņojums jeb deklarācija, kas nodrošina uzņēmuma vides veikuma un mērķu caurskatāmību.

Ar ERGO Vidisko deklarāciju aicinām iepazīties ŠEIT!

 

Papildu informācija:
Guna Kaše
sabiedrisko attiecību vadītāja 
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle
Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013
Tālr. 67081941
E-pasts: guna.kase@ergo.lv