Sociālā kampaņa “Dārgs prieks”

Ar mērķi samazināt ceļu satiksmes negadījumu skaitu, kas tiek izraisīti, braucot alkohola reibumā, 2021. gadā ERGO atbalstīja Ceļu satiksmes drošības direkcijas iniciēto sociālo kampaņu “Dārgs prieks”. 

Lai īstenotu izvirzīto mērķi, gan autovadītāji, gan plašāka sabiedrība tika informēta par to, kādas sekas var iestāties, ja transportlīdzeklis tiek vadīts reibumā.

Kampaņā tika uzsvērti dažādi zaudējumi – ne tikai materiālie, bet arī veselības, emocionālie, kā arī atbildība par trešajām pusēm nodarīto kaitējumu. Caur konkrētiem piemēriem tika parādīta izvēles cena gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, lai mudinātu autovadītājus rīkoties atbildīgi un nebraukt reibumā.