ERGO saņem Ģimenei draudzīga komersanta statusu

Š.g. 13. jūnijā, Labklājības ministrija jau 11. gadu pasniedza apbalvojumus uzņēmumiem, kas ieguvuši Ģimenei draudzīga komersanta statusu. Varam būt lepni, ka šogad starp 38 šī prestižā statusa ieguvējiem ir ierindojies arī ERGO.

Lai veicinātu ģimenisko vērtību nostiprināšanos sabiedrībā un uzlabotu ģimenēm piemērotu dzīves un darba vidi, Labklājības ministrija jau 11 gadus, ņemot vērā virkni kritēriju un izvērtējot Ilgtspējas attīstības indeksa ietvaros uzņēmumu aizpildītās pašnovērtējuma anketas, nosaka uzņēmumus, kuriem tiek piešķirts Ģimenei draudzīgā komersanta statuss. Ģimenei draudzīga komersanta statusu piešķir uzņēmumiem, kas īsteno ģimenei draudzīgu politiku gan savā komercsabiedrībā, gan plašākas sabiedrības kontekstā, piemēram, sniedzot pakalpojumu, nodrošinot atbilstošu vidi.

Lemjot par Ģimenei draudzīga komersanta statusa piešķiršanu, uzņēmumi tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem: telpu un aprīkojuma atbilstība bērna vajadzībām, tai skaitā bērnam ar īpašām vajadzībām un ģimenes ar bērniem vajadzībām, nodarbināto veselības aizsardzība darbavietā, uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšana, atbalsta nodrošināšana bērniem un ģimenēm veltīti pasākumi, iesaistīšanās labdarības pasākumos, kā arī komersanta politika, kas vērsta uz darbinieku efektīvu darba un ģimenes saskaņošanu, piemēram, attālināto darbu, elastīgu vai saīsinātu darbalaiku u.c.

Ingrīda Ķirse, ERGO valdes locekle: “Ģimene ir katras stabilas, veselīgas sabiedrības pamats. Tikai ģimene var radīt pilnvērtīgus sabiedrības locekļus ar atbildīgu attieksmi pret dzīvi. Arī mums – ERGO kā atbildīgam uzņēmumam ir ļoti svarīgas šīs ģimeniskās vērtības. Ir patiess prieks un gandarījums par iegūto Ģimenei draudzīgā komersanta statusu, jo gan kā darba devējs attiecībā pret darbiniekiem, gan kā uzņēmums attiecībā pret sabiedrību ERGO realizē virkni pasākumu, kas vērsti uz ģimenei svarīgo vērtību stiprināšanu. Pie sasniegtā noteikti neapstāsimies, un arī turpmāk savā darbā uzsvaru liksim uz to, lai ar saviem darbiem paustu ģimenēm draudzīga uzņēmuma attieksmi un nostāju."

Papildu informācijai: 
Agnese Grīnberga
ERGO komunikācijas vadītāja
Tālr.: 67081941, mob. 22323988
E-pasts: Agnese.Grinberga@ergo.lv