ERGO rūpējas par personas datu aizsardzību

Cienījamo klient, partner!

Līdz ar informācijas tehnoloģiju un digitālo pakalpojumu attīstību, kā arī sabiedrības paradumu maiņu, tai skaitā arvien lielāku vēlmi un iespējām saņemt virkni pakalpojumu elektroniski, arvien aktuālāka kļūst personas datu aizsardzība. Mums tas nozīmē arvien lielāku atbildību un rūpes par klientu datiem un to apstrādi. 

ERGO kā atbildīgs uzņēmums, rūpējoties par klientu datu aizsardzību un ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, ir izstrādājis Privātuma politiku, kā arī precizējis apdrošināšanas noteikumus. Nodrošinot klientiem un partneriem skaidri saprotamus un pārredzamus personas datu apstrādes principus, Privātuma politikā iekļauta informācija par personas datu apstrādes veidiem un nolūkiem. Ar ERGO Privātuma politiku varat iepazīties šeit

Lai nodrošinātu pēc iespējas drošāku klientu datu apstrādi un glabāšanu, kā arī lai nodrošinātu Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, ir veiktas izmaiņas atsevišķos procesos, kas, Jums, iespējams, varētu prasīt nedaudz vairāk laika, iegādājoties apdrošināšanas pakalpojumus vai piesakot apdrošināšanas atlīdzību. Sākot no šī gada 25.maija, vairs nebūs iespējama veselības apdrošināšanas atlīdzību pieteikumu iesniegšana, nosūtot pieteikumu uz ERGO e-pasta adresi, jo, šādā veidā saņemot pieteikumu, nav iespējama personas identificēšana. Savukārt aizpildot atlīdzību pieteikumu formu mājaslapā, pirms tās nosūtīšanas būs nepieciešama autentifikācija. 

Mēs augstu vērtējam mūsu sadarbību, un, tāpat kā līdz šim, arī turpmāk rūpēsimies par to, lai ikviens klients un partneris saņemtu vislabāko servisu, būtu pārliecināts par mūsu sniegto apdrošināšanas pakalpojumu kvalitāti un personas datu aizsardzības principu ievērošanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 
 
Ja Jums rodas kādi jautājumi, aicinām sazināties ar mums, izmantojot saziņas iespējas ERGO pašapkalpošanās vidē mansergo.lv vai zvanot uz ERGO informatīvo tālruni 1887. 

Ar cieņu
Tavs ERGO