ERGO iegūst Platīna kategoriju Ilgtspējas indeksa novērtējumā

16.06.2023.

Apdrošināšanas sabiedrība ERGO otro gadu pēc kārtas ieguvusi augsto Platīna kategoriju Ilgtspējas indeksa novērtējumā par aizvadītā gada sniegumu vides, pārvaldības, darba vides, sabiedrības un citos ilgtspējas aspektos. Platīna kategoriju, kas ir otra augstākā Ilgtspējas indeksā, šogad sasniedza 18 uzņēmumi.

“Ilgtspēja ir viens no ERGO darbības stūrakmeņiem, kas ir cieši saistīts ar apdrošināšanas jomas dziļāko būtību – rūpēm par nākotni. Tas sevī ietver atbildīgu attieksmi ne tikai pret vidi, bet arī pret darbiniekiem, radot labvēlīgus darba apstākļus, pret sadarbības partneriem, klientiem un plašāku sabiedrību. Tādēļ Platīna kategoriju, no vienas puses, uztveram kā augsta līmeņa apliecinājumu jau paveiktajam ilgtspējas jomā un vienlaikus – kā stimulu arvien pilnveidoties. Ilgtspēja iet roku rokā ar jēdzienu “cieņa” – tā ir cieņpilna attieksme pret nākotni, kas izpaužas “šeit un tagad” katrā uzņēmuma solī, un darbs pie tās nekad nebeidzas,” saka Urzula Deška (Ursula Deschka), ERGO valdes priekšsēdētāja Baltijas valstīs un Latvijas filiāļu vadītāja.

Ilgtspējas indeksā ik gadu tiek vērtēts, cik lielā mērā uzņēmuma stratēģija, darba vide, īstenotie tirgus attiecību principi, rūpes par vidi, kā arī sabiedrības atbalsta un iesaistes aktivitātes atbilst labās prakses principiem. Pie galvenajām pērnā gada aktivitātēm, kas ilgtspējas jomā bijušas īpaši svarīgas ERGO Latvijā, pieder CO2 emisijas mazināšana, regulāri apkopojot un analizējot datus par dažādu resursu patēriņu uzņēmumā. CO2 emisiju daudzums ERGO Grupā uz vienu darbinieku samazināts par 7 %, salīdzinot ar 2019. gadu. Pērn nozīmīga bijusi arī Eiropas Savienības Vides vadības un audita sistēmas sertifikāta EMAS iegūšana, ERGO kļūstot par pirmo EMAS sertificēto uzņēmumu Latvijas finanšu sektorā. 

Tāpat ERGO aktīvi strādājis, lai nodrošinātu klientiem ērtu pakalpojumu pieejamību tiešsaistē, aicinot izmantot attālinātās iespējas gan apdrošināšanas polišu iegādei, gan atlīdzību pieteikšanai. 95 % atlīdzību klienti 2022. gadā pieteikuši attālināti. Savukārt rūpējoties par sabiedrības veselību, pērn ERGO Latvijā ieviesis jaunu apdrošināšanas pakalpojumu – vēža apdrošināšanu.

Ne mazāk būtiski ERGO bijis nodrošināt atbalstošu darba vidi saviem darbiniekiem, rūpējoties par profesionālās un privātās dzīves līdzsvaru, elastīgo darba modeli un izaugsmes veicināšanu. ERGO arī izzinājis sabiedrības viedokli un ārējā komunikācijā aktīvi izglītojis par dažādiem ar drošību saistītiem jautājumiem, it sevišķi par satiksmes drošību, kā arī atbalstījis izglītības jomu, jau 21. gadu piešķirot ERGO stipendijas bez vecāku gādības palikušajiem jauniešiem. 

Par Ilgtspējas indeksu

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta ikgadējais Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas nodrošina starptautiskām prasībām atbilstošu uzņēmuma snieguma novērtējumu tādos aspektos kā uzņēmuma stratēģiskā plānošana, tirgus attiecības, darba vide, sabiedrība un apkārtējā vide, piešķirot uzņēmumiem Bronzas, Sudraba, Zelta, Platīna vai Dimanta kategoriju.

Ilgtspējas indeksa minimālo slieksni (vismaz 40 % kritēriju izpildi) šogad pārvarēja 81 organizācija – gan uzņēmumi, gan valsts iestādes, kuru kopējais sniegums ir vidēji 82,2 %.

ERGO Ilgtspējas indeksā piedalās kopš 2017. gada, kad tika saņemts Bronzas kategorijas novērtējums, savukārt 2022. gadā pirmo reizi iegūta Platīna kategorija.

 

Papildu informācija:
Guna Kaše
sabiedrisko attiecību vadītāja 
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle
Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013
Tālr. 67081941
Mob.tālr. +371 26041749
E-pasts: guna.kase@ergo.lv