ERGO iegūst Platīna kategoriju Ilgtspējas indeksa novērtējumā

Apdrošināšanas sabiedrība ERGO ieguvusi augsto Platīna kategoriju Ilgtspējas indeksa novērtējumā par aizvadītā gada sniegumu korporatīvās sociālās atbildības jomā. Apliecinot arī turpmāko apņemšanos ievērot un veicināt atbildīgu komercpraksi ilgtspējas jomā, ERGO kā viens no pirmajiem uzņēmumiem pievienojies Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta (InCSR) izveidotajam Ilgtspējas kodeksam.

Šogad Ilgtspējas indeksa novērtējumam bija pieteikušies vairāk nekā 130 dalībnieki, bet novērtējuma minimālo slieksni pārvarēja 78 organizācijas. Platīna kategorija ir otra augstākā šajā novērtējumā, un šogad tajā iekļuva 23 dalībnieki, tostarp ERGO.

Ilgtspējas indeksa Platīna kategorija ir apliecinājums ERGO stratēģiskajai pieejai biznesa attīstībā, domājot gan par darbiniekiem, gan par klientiem, gan plašāku sabiedrību. Dažādas aktivitātes sabiedrības labklājības veicināšanā, iesaistīšanās sabiedriski nozīmīgu jautājumu risināšanā, piemēram, satiksmes drošības veicināšanā vai rūpēs par apkārtējo vidi ir tikai daļa no priekšnoteikumiem, lai saņemtu Ilgtspējas indeksa Platīna kategorijas novērtējumu. Tikpat svarīga ir atbildība pret darbiniekiem, viņu profesionālās un personīgās izaugsmes veicināšana, kā arī piemērotas darba vides un labvēlīgu darba apstākļu nodrošināšana.

ERGO Ilgtspējas indeksā piedalās kopš 2017. gada, kad tika saņemts Bronzas kategorijas novērtējums, 2018. gadā ieguvām Sudrabu, trīs gadus (no 2019. līdz 2021.) saglabājām stabilu pozīciju Zelta kategorijā, bet šogad esam sasnieguši Platīna kategoriju.
 
Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta ikgadējais Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas nodrošina starptautiskām prasībām atbilstošu uzņēmuma snieguma novērtējumu tādos aspektos kā uzņēmuma stratēģiskā plānošana, tirgus attiecības, darba vide, sabiedrība un apkārtējā vide, piešķirot uzņēmumiem Bronzas, Sudraba, Zelta, Platīna vai Dimanta kategoriju.

ERGO pievienojas Ilgtspējas kodeksam 

16. jūnijā ERGO kā viens no pirmajiem 11 uzņēmumiem pievienojās Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta izstrādātajam Ilgtspējas kodeksam par atbildīgu un godprātīgu komercpraksi. Šī dokumenta mērķis ir sekmēt patiesas informācijas sniegšanu, lai aizsargātu patērētāju intereses un godīgu konkurenci, kā arī sekmētu uzņēmējdarbības negatīvās ietekmes mazināšanu vides, sociālajos un pārvaldības aspektos. 

Ilgtspējas kodekss nosaka, ka uzņēmumu darbības mērķiem minētajās jomās, kā arī publiskajai komunikācijai par tiem jābūt pamatotai ar aktuāliem un ticamiem datiem. Savukārt, lai ierobežotu zaļmaldināšanas prakses izplatību Latvijā, Ilgtspējas kodeksā definētas skaidras norādes, kādās situācijās uzņēmumi drīkst izmantot apzīmējumu “ilgtspējīgs” attiecībā uz saviem produktiem, pakalpojumiem vai darbībām. Ilgtspējas kodeksa parakstītāji apliecina gatavību iedzīvināt šos principus, lai ar atbildīgu un ētisku rīcību veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību.