Drošība, stabilitāte, elastība – darba ņēmēja gaidas un darba devēja iespējas

Aizvadītie divi gadi pandēmijas zīmē bijis izaicinājums un pārbaudījums ikvienam: gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, skaidri iezīmējot divus būtiskākos aspektus pēcpandēmijas posmam – pārmaiņu vadība un paradumu maiņa. 

Agnija Vība, apdrošināšanas sabiedrības ERGO Personāla un biroja administrēšanas nodaļas vadītāja

Pielāgošanās un paradumu maiņa bijis viens no galvenajiem izaicinājumiem arī darba devējiem apdrošināšanas sektorā. Dažbrīd esam pārsteiguši pat paši sevi, apzinoties, cik ļoti elastīgi esam pieejā, kas gādā par darbinieku labbūtību: ja pandēmijas posmā atbilstoši valdības rekomendācijām strādājām attālināti, tad līdz ar šī gada pavasari mums bijusi iespēja atgriezties klātienes darbā birojā. Paradumu maiņa nekad nemēdz būt viegla, bet jāatzīst, ka Covid-19 posms ir pavēris jaunus apvāršņus un iespējas darba organizēšanā. To, cik ērts un vienlaikus efektīvs var būt attālinātais darbs, agrāk pat nevarējām iedomāties.

Lai novērtētu, kā 2021. gada darba apstākļi, kad lielākā daļa darbinieku strādāja attālināti, ietekmējuši viņu labsajūtu un produktivitāti, veicām darbinieku labbūtības aptauju. Secinājām, ka, salīdzinot ar 2020. gadu, ir pieaudzis to darbinieku skaits, kuri arī turpmāk vēlētos strādāt no mājām vismaz dažas dienas nedēļā – 92 %. Tieši tādēļ savā uzņēmumā esam lēmuši par labu elastīgā darba modeļa saglabāšanai arī turpmāk, rekomendējot darbiniekiem 3+2 sistēmu: darbs trīs dienas birojā un divas – no mājām. Uzņēmuma funkcijas ir dažādas, tāpat atšķirīgas var būt darbinieku vēlmes, tāpēc iespēju robežās esam elastīgi arī attiecībā uz darbdienu skaitu birojā, lai darbs tiktu veikts efektīvi un darba apstākļi – atbilstoši. Iespējams, kādam tas ir 1+4 princips, bet kāds cits veic darbu birojā ik dienu. 

Vērtējot no personāla vadības viedokļa, droši varam teikt, ka elastīgā darba iespējas, strādājot daļu laika birojā, ir “uz palikšanu” un darba devējiem arvien vairāk jārēķinās, ka darba sludinājumos agrāk tik populāro piedāvājumu “darba vieta pilsētas centrā” nomainīs “iespējams daļēji vai pilnīgi attālināts darbs”. Turpmākajos gados šo tendenci nevarēsim ignorēt, ja vēlēsimies piesaistīt un noturēt kvalitatīvus, zinošus darbiniekus. 

Lai gan gadījumu, kad darbinieki izvēlas strādāt tikai birojā, kļūst arvien mazāk, tādi joprojām ir.  Vismaz daļu laika strādājot birojā, uzskatāmi iezīmējas būtiskākie ieguvumi: socializēšanās ar kolēģiem, ideju apmaiņa un piederības izjūta konkrētajam uzņēmumam.

Attālināts darbs no ārzemēm? Kādēļ ne!

Esam spēruši vēl soli uz priekšu, nebaidoties sevi nosaukt par celmlaužiem šajā pieejā attālinātajam darbam: vienu mēnesi gadā mūsu darbiniekiem ir iespēja ne tikai strādāt attālināti, bet darīt to no jebkuras vietas pasaulē. Viens no elastīgās pieejas secinājumiem bijis: ja darbinieks savus pienākums veic attālināti un dara to labi, kāda gan nozīme, vai viņš to dara no Liepājas, Barselonas vai Romas? Tā dēvētā “workation” iespēja var būt noderīga gan ģimenes apstākļu dēļ, gan attālinātā darba rutīnas mazināšanai. Jau pandēmijas posmā bija darbinieki, kuri izteica vēlmi savus pienākumus veikt attālināti ārpus Latvijas robežām, un gan tad, gan tagad, izvērtējot katru konkrēto gadījumu, šī iespēja tiek piedāvāta. Kopš pavasara ikviens uzņēmuma darbinieks var izvēlēties laiku līdz četrām nedēļām gadā, lai  strādātu no citas valsts. Šo posmu iespējams dalīt arī īsākos termiņos. Nepilna pusgada laikā, kopš šāda iespēja ir, to izmantojuši aptuveni desmit darbinieku. Pārsvarā tās ir Eiropas Savienības valstis, bet ne tikai. Ieguvumi? Pirmkārt, tas ir vēl viens veids, kā samērot tik būtisko darba un privātās dzīves līdzsvaru. Otrs, darbinieks jūt, ka darba devējs uzticas. 

Kur atrast labu darbinieku?

Uzņēmumu un personāla vadības dienas kārtībā šis noteikti ir viens no tiem jautājumiem, kas ne tikai nezaudē savu aktualitāti, bet kļūst aizvien izaicinošāks. Vai darbinieku uzrunāšanai meklējamas jaunas formas, jauni vēstījumu kanāli un galu galā – kādi ir tie labumi, ko līdzās jau ierastajiem darba devējam jāpiedāvā, lai piesaistītu labākos un zinošākos potenciālos kolēģus? Jā, nenoliedzami – tiekam atpazīts kā liels un stabils uzņēmums, kam raksturīga ilgtspējīga domāšana. Tas ir viens no mūsu stratēģiskajiem mērķiem. Ja skatāmies uz ilgtspēju kā darba devējs, tad mūsdienās tas noteikti nozīmē uzņēmuma kultūru, motivācijas sistēmu, darba un privātās dzīves līdzsvaru, attīstību un izaugsmi. To visu cenšamies maksimāli sniegt saviem darbiniekiem. 

Vienlaikus no personāla vadības skatpunkta jāsaka: laiks, kad darbiniekus varējām atrast ar vienkārša darba sludinājumu palīdzību, ir pagājis. Patlaban darba devēji meklē jaunas formas un veidus, kā uzrunāt iespējamos darbiniekus. Tie ir gan sociālo tīklu kanāli, aktīva sadarbība ar augstskolām un dalība karjeras dienās, prakses iespējas studentiem. Aktualitāti saglabā arī specializētu personāla atlases kompāniju iesaiste noteiktu jomu un augstākā līmeņa vadītāju piesaistē. Arvien lielāku lomu iegūst tieša vēlamā kandidāta uzrunāšana, ko veic pats struktūrvienības vadītājs, vai kandidātu uzrunāšana pēc kolēģu rekomendācijām. Esam novērojuši, ka tādējādi efektīvāks ir gan pats atlases process, gan vēlāk – zemāka darbinieku mainība. 

Būtiski arī investēt darbinieku pieredzē uz zināšanās, ļaujot viņiem augt uzņēmuma iekšienē un veidot karjeru. Mums ir gana daudz gadījumu, kad vadītāji izauguši no speciālistiem. Viena no mūsu uzņēmuma priekšrocībām noteikti ir tas, ka esam vienlaikus gan lieli, gan mazi. Kā lielas grupas uzņēmums varam smelties pieredzi plašāk, būdami daļa no starptautiskas komandas, tostarp cieši sadarboties Baltijas līmenī, taču vienlaikus darbs ir organizēts tā, ka ikviena darbinieka sasniegumi un vēlme darīt vairāk noteikti tiks pamanīta un novērtēta.

Ko darbinieks sagaida no darba devēja?

Bieži lietotais vārds labbūtība sevī ietver daļu no gaidām, kādas mūsdienās darbiniekam ir attiecībā uz darba devēju. Nemēdz būt tā, ka darbā mums svarīgas vienas vērtības, bet ārpus darba pilnīgi citas. Tas jāņem vērā, domājot par savu darbinieku labbūtību gan darba vidē, gan ārpus tās. Lielai daļa mūsu uzņēmumā strādājošo ir būtiskas ģimenes vērtības. Esam ģimenei draudzīgs uzņēmums, un mūsu izpratnē tas ir pasākumu kopums, ko realizējam ik dienu, lai sevi tā varētu dēvēt: jau minētā elastīgā pieeja darba laikam un vietai, kā arī atsevišķos gadījumos – darba slodzei. Esam padomājuši arī par priekšrocībām vecākiem: papildu brīvdiena vecākiem, kuru bērni sāk mācības 1. klasē; piecas papildu brīvdienas ikvienam; profesionālu pasniedzēju lekcijas par dažādām vecākiem aktuālām tēmām (tai skaitā, sadarbībā ar centru “Dardedze”, uzvediba.lv); kopīgi pasākumi, piemēram, šajā vasarā bērniem organizējām pārgājienu, kurā piedalījās 42 mūsu darbinieku bērni. Kādēļ tas vajadzīgs? Lai vecāki labi justos savā darbavietā, ļoti būtiski, lai otra dzīves puse – mājas un ģimenes dzīve – būtu sakārtota.

Turklāt mēs vēlamies būt par izaugsmes platformu saviem darbiniekiem, sniedzot gan profesionālas pilnveides iespējas, gan fiziskajai un emocionālajai veselībai noderīgas zināšanas. Tā 2021. gadā mūsu darbinieki dažādās apmācībās kopumā pavadījuši 11 469 stundas, no tām 11 048 – attālināti.

Runājot par to, ko sagaida darbinieks no darba devēja, nevar nepieminēt atalgojuma politiku. Esam veikuši izmaiņas arī savā atalgojuma sistēmā, un jau kādu laiku galvenā biroja darbiniekiem, rūpīgi sekojot tirgus tendencēm, piemērojam fiksētā atalgojuma politiku, kurā saskatām ieguvumus gan uzņēmumam, gan darbiniekiem. Laikā, kad apkārt ir liela nenoteiktība, būtiski, ka saviem darbiniekiem varam sniegt drošību un stabilitāti. Savukārt, strādājot klientu apkalpošanā, griestus atalgojumam nosaka tikai pats darbinieks atbilstoši darba sniegumam. 

Šis ir laiks, kad izaicinājumu pietiek gan uzņēmumu, gan personiskā līmenī. Tādēļ droši varam apgalvot, ka darba devēja uzdevums ir darbiniekiem sniegt drošību, stabilitāti, pārliecību par rītdienu, vienlaikus sekojot līdzi jaunākajām tendencēm un saglabājot elastību.