Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana – nešaustiet sevi par nejauši pieļautām kļūdām!

Mēs saprotam, ka kļūdas un neveiksmes piemeklē pat profesionāļus un nozares līderus, tāpēc ar ERGO civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Jūs varat veiksmīgi labot kļūdas un mācīties no tām bez zaudējumiem. ERGO civiltiesiskās atbildības (CTA) apdrošināšana atlīdzinās zaudējumus, ja līdz ar uzņēmuma nodarījumu kādai citai personai ir iestājusies atbildība, kas paredz finansiāli segt nodarījuma sekas.

ERGO civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas priekšrocības 

 • Plašs apdrošināto risku segums, ņemot vērā Jūsu uzņēmuma nozari un specifiku, veidojiet sev atbilstošāko civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.
 • Pilnīga atbildība, nešaustiet sevi par neizdarību un nejaušām kļūdām, jo īpaši, ja to iespējamība ir augsta! Mēs uzņemsimies pilnu atbildību par Jūsu uzņēmuma radītajiem zaudējumiem.
 • Lojalitātes atlaides, kuras vienmēr var summēt ar citām atlaidēm pat akciju laikā.
 • Plašs ERGO biroju tīkls visā Latvijā – Jums ir iespēja apdrošināt civiltiesisko atbildību jebkurā no ERGO birojiem.
 • Klientu atbalsta tālrunis, kur visu diennakti kompetenti ERGO speciālisti sniegs Jums informatīvu atbalstu. Zvaniet 1887 .

Sazinieties ar mūsu apdrošināšanas speciālistiem, un viņi atbildēs uz Jums svarīgiem jautājumiem par ERGO civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

Tipiskākie zaudējumu veidi

 • Tiešie zaudējumi:
  • zaudējumi personas veselībai vai dzīvībai (ārstniecības izmaksas, apbedīšanas izdevumi, kompensācija par miesas bojājumiem, par sakropļojumu, par invaliditāti);
  • mantu sabojāšana vai iznīcināšana (mantas labošanas izmaksas, mantas vērtības zaudējuma brīdī atlīdzināšanas izmaksas).
 • Izrietošie zaudējumi:
  • zaudējumi, kas ir personas veselībai vai dzīvībai nodarīta zaudējuma vai mantu sabojāšanas, vai iznīcināšanas sekas (negūtā darba alga, negūtie ienākumi, kompensācija par apgādnieka zaudējumu, nepieciešamie rehabilitācijas izdevumi pēc gūtās traumas, biznesam svarīgu iekārtu noma, kamēr sabojātā iekārta tiek remontēta u.c.).
 • Finansiāli zaudējumi:
  • zaudējumi, kas nav ne personas veselībai vai dzīvībai nodarīti zaudējumi, ne arī mantu sabojāšana vai iznīcināšana, ne arī no iepriekšminētajiem izrietošie zaudējumi.

Biežāk izplatītie veidi uzņēmējdarbībā

 • Ēkas, gruntsgabala īpašnieka vai apsaimniekotāja CTA apdrošināšana:
  • Atbildība kā ēkas, gruntsgabala īpašniekam. Piemēram, krītošas lāstekas un sniegs, slidena ietve.
  • Noderīgi izīrējamo un iznomājamo ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem.
 • Obligātā CTA apdrošināšana būvniecībā:
  • Ja būvniecībai nepieciešama būvatļauja, tās saņemšanai būvvaldē iesniedzama CTA polise. Piemēram, appludināts kaimiņš, izraisīts ugunsgrēks, apgāžas ceļamkrāns, pārrauti komunikāciju kabeļi, uzkritis ķieģelis, sagāzušās sastatnes.
  • Noderīgi būvētājiem un būvuzņēmējiem.
 • Uzņēmuma CTA apdrošināšana:
  • Atbildība, kas izriet no uzņēmuma darbības, no ēkām un telpām, piedalīšanās izstādēs u.tml. Piemēram, izraisīts ugunsgrēks, iekrāvējs sabojā klienta auto.
  • Noderīgi uzņēmējiem.
 • Produkcijas ražotāja CTA apdrošināšana:
  • Atbildība par zaudējumiem, kuru cēlonis ir saražotā produkcija. Piemēram, pārtikas produkts izraisa saslimšanu ar salmonellu, nekvalitatīva elektroprece izraisa ugunsgrēku,  nekvalitatīvs būvmateriāls neiztur slodzi, kā rezultātā sabrūk ēka vai tās daļa.
  • Noderīgi ražojošiem, tirdzniecības un pakalpojumu sniedzēju uzņēmumiem.
 • Profesionālās CTA apdrošināšana:
  • Atbildība par zaudējumiem, kuru cēlonis ir profesionālās darbības rezultātā pieļautas kļūdas. Piemēram, grāmatvedis nepareizi aprēķina nodokļu maksājumus, projektētājs kļūdās izturības aprēķinos.
  • Noderīgi profesionāļiem, kas izvēlas drošību.
 • Pasākuma organizatora CTA apdrošināšana:
  • Atbildība kā pasākuma organizatoram, ja viņa vainas dēļ, trešajām personām pasākuma laikā vai veicot pasākuma sagatavošanās darbus/sakopšanas darbus, radušies zaudējumi. Piemēram, autotrase netika atbilstoši norobežota, kā rezultātā auto sacensībās to dalībnieks iebrauca cilvēku pūlī, kaitējums tika nodarīts gan pasākuma dalībniekam, gan pasākuma apmeklētājiem;
  • Pasākuma organizatoram pienākums ir atlīdzināt šos zaudējumus, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 298„Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu. 

Cik maksā CTA apdrošināšanas polise?

Civiltiesiskās atbildības polises cena tiek aprēķināta individuāli atbilstoši Jūsu vēlmēm un vajadzībām.

Kā un kur iegūt ERGO CTA apdrošināšanas polisi?

 • Sazinieties ar ERGO apdrošināšanas speciālistu un vienojieties par ērtāko tikšanās laiku un vietu, lai noformētu uzņēmuma vajadzībām atbilstošas CTA apdrošināšanas polises.
 • Dodieties uz Jums tuvāko ERGO biroju, kur mūsu apdrošināšanas speciālisti palīdzēs noformēt Jūsu vajadzībām atbilstošāko CTA apdrošināšanu.

Mēs, ERGO apdrošināšanas speciālisti, palīdzēsim uzņēmumam saglabāt profesionālismu un labu reputāciju situācijas, kad uzņēmuma darbinieks ir pieļāvis kļūdu attiecībā pret citām personām.

Pat īpaši ievērojot drošības noteikumus, mēs nevaram būt pasargāti no dažādu nejaušību un likumsakarīgu notikumu kopuma, kas var radīt tiešus vai netiešus kaitējumus trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai. Šādiem gadījumiem paredzēta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kas palīdzēs neciest finansiālus zaudējumus.

Kā rīkoties, ja ir noticis negadījums?

Ja esat Apdrošinātais (persona, kuras atbildība ir apdrošināta):

 • Novērtējiet radušos situāciju un dariet visu iespējamo, lai mazinātu negadījuma sekas. Ja nepieciešams, paziņojiet glābšanas dienestam un policijai, zvanot pa tālruni 112;
 • Par katru iespējamo apdrošināšanas gadījumu vai cietušās personas celto prasību nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā paziņojiet ERGO, zvanot uz diennakts klientu, atbalsta dienestu pa tālruni 1887 vai aizpildot pieteikumu elektroniski;
 • Iesniedziet ERGO paskaidrojumu par notikušo negadījumu, norādot, vai, Jūsuprāt, ir iestājusies atbildība par notikušo (atgādinām, ka bez saskaņošanas ar ERGO Jums nav tiesības atzīt vai apmierināt trešo personu prasības);
 • Saglabājiet un iesniedziet ERGO visus dokumentus, kas apstiprina negadījuma iestāšanās vietu, laiku, citus būtiskos apstākļus un zaudējuma apmēru;
 • Ja iespējams, uzņemiet un iesniedziet ERGO notikumu un bojāto mantu raksturojošus fotoattēlus;
 • Informējiet cietušo personu par tās tiesībām vērsties ERGO notikuma izvērtēšanai.

Ja esat cietusī persona:

 • Novērtējiet radušos situāciju un dariet visu iespējamo, lai mazinātu negadījuma sekas. Ja nepieciešams, paziņojiet glābšanas dienestam un policijai, zvanot pa tālruni 112;
 • Noskaidrojiet, vai negadījuma izraisītājam ir noslēgts civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums un tā numuru;
 • Paziņojiet par notikušo ERGO, zvanot uz diennakts klientu atbalsta dienestu pa tālruni 1887 vai aizpildot pieteikumu elektroniski;
 • Saglabājiet un iesniedziet ERGO visus dokumentus, kas apstiprina negadījuma iestāšanās vietu, laiku, citus būtiskos apstākļus un zaudējuma apmēru;
 • Ja iespējams, uzņemiet un iesniedziet ERGO notikumu un bojāto mantu raksturojošus fotoattēlus.

Svarīgi!

Vispārējās vai profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums paredz atlīdzināt kaitējumu trešās personas veselībai vai dzīvībai, vai zaudējumu trešās personas mantai, ko izraisījusi Apdrošinātā (Apdrošinātie vai Apdrošinātās personas atbilstoši noslēgtā līguma saturam var būt arī, piemēram, apdrošinātā uzņēmuma darbinieki vai fiziskās personas ģimenes locekļi) darbība vai sniegtie profesionālie pakalpojumi.

Ja Jums ir nepieciešams atbalsts neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar ERGO diennakts klientu atbalsta dienestu pa tālruni 1887.

Dokumentu lejuplāde