Dzīvības riska apdrošināšana

Mēs saprotam, ka Jūsu ģimene ir Jūsu pasaules centrs, no kura izejat pasaulē un kurā vēlaties patverties, tāpēc rūpes par to ir Jūsu dzīves visatbildīgākais uzdevums.

ERGO dzīvības riska apdrošināšana ir pilnvērtīgs tuvinieku nodrošinājums apgādnieka nāves gadījumā.

Finansiālā drošība sev un ģimenei

Tiek nodrošināta finansiālā aizsardzība ģimenei apgādnieka nāves gadījumā. Apdrošināšanas aizsardzību var palielināt, izvēloties nelaimes gadījumu, smagu saslimšanu vai darbaspēju zuduma papildapdrošināšanu, turklāt tā ir spēkā visu līguma darbības laiku, visā pasaulē, 24h diennaktī.

Finansiālo saistību izpilde kredītņēmēja nāves gadījumā

Dzīvības riska apdrošināšana ir piemērots risinājums gadījumiem, ja tiek ņemts kredīts, lai kredītņēmēja nāves gadījumā neatmaksāto kredītsaistību slogs negultos uz kredītņēmēja ģimeni. Apdrošinātā nāves gadījumā tiek nodrošināta kredītsaistību izpilde apdrošinājuma summas apmērā.

Vairāku personu apdrošināšana vienā polisē

Ir iespēja vienā līgumā apdrošināt divas personas. Apdrošināšanas atlīdzība tiek maksāta pirmajā nāves gadījumā (piemēram, vīrs un sieva).

Iespēja izvēlēties maksājuma kārtību

Izvēlieties sev ērtāko maksājuma kārtību – ikmēneša, ceturkšņa, pusgada vai gada un, ja pirmajos 10 līguma darbības gados, nolemsiet pārveidot līgumu par dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājuma veidošanu – varēsiet to izdarīt bez papildu veselības pārbaudes.

Kas ir dzīvības riska apdrošināšana?

Tā ir apdrošināšana, kas nodrošina finansiālo aizsardzību apdrošinātā nāves gadījumā.

Slēdzot apdrošināšanas līgumu, tiek izvēlēta apdrošinājuma summa. Tā ir summa, par kuru tiek apdrošināta personas dzīvība. Šī apdrošinājuma summa tiek izmaksāta labuma guvējam priekšlaicīgas apdrošinātās personas nāves gadījumā.

Apdrošinātais var norādīt vienu vai vairākus labuma guvējus. Līguma darbības laikā labuma guvēju var mainīt.

Cik maksā šāda apdrošināšana?

Apdrošināšanas prēmiju lielums tiek aprēķināts individuāli, ņemot vērā apdrošinātās personas vecumu, apdrošināšanas līguma termiņu, kā arī apdrošinājuma summu.

Kā un kur var saņemt apdrošināšanu?

  • Zvaniet vai dodieties uz Jums tuvāko ERGO biroju, kur ERGO apdrošināšanas speciālisti Jūs uzklausīs un palīdzēs izvēlēties Jums atbilstošāko risinājumu.
  • Jūs varat pieteikties konsultācijai, arī aizpildot elektronisko pieteikumu mūsu mājaslapā www.ergo.lv.
  • Neskaidrību gadījumā izmantojiet ERGO klientu atbalsta tālruni, kur visu diennakti kompetenti speciālisti sniegs Jums informatīvu palīdzību. Zvaniet 1887.

Kā pieteikt apdrošināšanas atlīdzību?

Aizpildiet apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu, kam pievienojiet citus nepieciešamos dokumentus.

Iesniedziet atlīdzības pieteikumu ERGO sev ērtākā veidā:

  • Nosūtot elektroniski;
  • Iesniedzot klātienē, kādā no ERGO birojiem.

Kādi dokumenti ir jāiesniedz?

  • Apdrošināšanas atlīdzības pieteikums;
  • Miršanas apliecības kopija;
  • Medicīniskās apliecības par nāves cēloni kopija (veidlapa Nr. 106/u);
  • Mantojuma apliecības kopija, ja polisē nav norādīts labuma guvējs;
  • Labuma guvēja (vai atlīdzības saņēmēja) pases vai ID kartes kopija.

Cik ilgā laikā tiks izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība?

Apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar apdrošināšanas noteikumiem izmaksā 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas. Atlīdzības izmaksas laiks ir atkarīgs no katra konkrētā gadījuma atsevišķi. Prakse rāda, ka vidējais atlīdzības izmaksas termiņš ir līdz 7 darba dienām pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.