TRIGON - New Europe Fund A

investment_programs.slider.risk.current
Zems risks
 
Augsts risks
 

Fonda ieguldījumu virziens ir Eiropas jaunattīstības valstu akcijas.
Vismaz 51 % no apakšfonda tīrajiem aktīviem tiek ieguldīti akcijās, kas tiek tirgotas regulētos tirgos tajās valstīs, kas pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gadā un vēlāk, kā arī valstīs, kuru pievienošanās Eiropas Savienībai paredzēta nākotnē. Maksimāli 49 % no apakšfonda tīrajiem aktīviem var ieguldīt likvīdos līdzekļos.

Ne vairāk kā 25 % no savu tīro aktīvu vērtības fonds var ieguldīt naudas tirgus instrumentos, sertifikātos, strukturētajos produktos un obligācijās.

Fonda ilgtspējas kategorija: Pamatfonds

Fonda A klase tika izveidota 05.12.2018, tāpēc līdz šim datumam pie ienesīguma aprēķiniem tika izmantota fonda E klase.

Vairāk informācija par fondu pieejama pārvaldnieka mājaslapā vai Morningstar analītiķu mājaslapā.

Pamatinformācijas dokumenti

Fonda struktūra

Nosaukums TRIGON - New Europe A
Pārvaldnieks AS Trigon Asset Management
Darbības sākums 05.12.2018
Valūta EUR
ISIN kods LU1687402393
Risks 4

Darbības rezultāti

Salīdzināt

Ienesīgums

23.07.2024 dienas dati
Īstermiņa
Ilgtermiņa
Vidējais gada ienesīgums
Diena
0.06% (vērtības pieagums)
Gada laikā
35.96% (vērtības pieagums)
Gada laikā
35.96% (vērtības pieagums)
Mēnesis
1.63% (vērtības pieagums)
Trīs gadu laikā
78.82% (vērtības pieagums)
Trīs gadu laikā
21.38% (vērtības pieagums)
Trīs mēneši
8.69% (vērtības pieagums)
Piecu gadu laikā
85.46% (vērtības pieagums)
Piecu gadu laikā
13.15% (vērtības pieagums)
Seši mēneši
18.16% (vērtības pieagums)
Desmit gadu laikā
169.22% (vērtības pieagums)
Desmit gadu laikā
10.41% (vērtības pieagums)
Kopš gada sākuma
19.15% (vērtības pieagums)