Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI

investment_programs.slider.risk.current
Zems risks
 
Augsts risks
 

Fonda mērķis ir nodrošināt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu. Stratēģija paredz, ka lielākā daļa no fonda aktīviem tiek izvietota dažādu nozaru uzņēmumu akcijās un citos kapitāla vērtspapīros, kuri tika emitēti galvenokārt Jaunattīstības valstīs. Uzņēmumi tiek izvēlēti, vērtējot globālā mēroga nozīmi, izaugsmes potenciālu, kā arī spēju izpildīt starptautiskos vides, sociālās un korporatīvās pārvaldības standartus. Fonds piemērots pieredzējušiem un prasīgiem ieguldītājiem, kuri vēlas naudas līdzekļus izvietot ilgtermiņā un gatavi pieņemt būtiskas īstermiņa vērtības svārstības. Ieteicamais minimālais ieguldījuma periods ir 5 gadi. Fonda pārvaldnieks rezultātu novērtēšanai un ieguldījuma struktūras ierobežošanai var izmantot etalona indeksu.

Vairāk informācija par fondu pieejama pārvaldnieka mājaslapā vai Morningstar analītiķu mājaslapā.

Fonda ilgtspējas kategorija: ESG fonds (Gaiši zaļš)

Fonda struktūra

Nosaukums Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI
Pārvaldnieks Nordea Investment Funds S.A.
Darbības sākums 15.04.2011
Valūta EUR
ISIN kods LU0602539271
Risks 5

Darbības rezultāti

Salīdzināt

Ienesīgums

28.09.2023 dienas dati
Īstermiņa
Ilgtermiņa
Vidējais gada ienesīgums
Diena
-0.74% (vērtības samazināšanās)
Gada laikā
-4.89% (vērtības samazināšanās)
Gada laikā
-4.89% (vērtības samazināšanās)
Mēnesis
-2.66% (vērtības samazināšanās)
Trīs gadu laikā
-13.33% (vērtības samazināšanās)
Trīs gadu laikā
-4.66% (vērtības samazināšanās)
Trīs mēneši
-4.89% (vērtības samazināšanās)
Piecu gadu laikā
13.76% (vērtības pieagums)
Piecu gadu laikā
2.61% (vērtības pieagums)
Seši mēneši
-3.12% (vērtības samazināšanās)
Desmit gadu laikā
70.74% (vērtības pieagums)
Desmit gadu laikā
5.50% (vērtības pieagums)
Kopš gada sākuma
-2.32% (vērtības samazināšanās)