Evli Euro Liquidity B

investment_programs.slider.risk.current
Zems risks
 
Augsts risks
 

Fonda ieguldījumu virziens ir īstermiņa ieguldījumi. "Evli Euro Liquidity B" ir īstermiņa fiksēta ienesīguma vērtspapīru fonds. Fonds iegulda pārsvarā Skandināvijas valstu EURO naudas tirgus instrumentos, kā arī citos fiksētā ienesīguma instrumentos.

Fonda ilgtspējas kategorija: ESG fonds (Gaiši zaļš)

Vairāk informācija par fondu pieejama pārvaldnieka mājaslapā.

Fonda struktūra

Nosaukums Evli Euro Liquidity Bt fund
Pārvaldnieks Evli Fund Management Company Ltd
Darbības sākums 31.01.1996
Valūta EUR
ISIN kods FI0008804463
Risks 2

Darbības rezultāti

Salīdzināt

Ienesīgums

28.09.2023 dienas dati
Īstermiņa
Ilgtermiņa
Vidējais gada ienesīgums
Diena
0.01% (vērtības pieagums)
Gada laikā
3.84% (vērtības pieagums)
Gada laikā
3.84% (vērtības pieagums)
Mēnesis
0.37% (vērtības pieagums)
Trīs gadu laikā
3.28% (vērtības pieagums)
Trīs gadu laikā
1.08% (vērtības pieagums)
Trīs mēneši
1.24% (vērtības pieagums)
Piecu gadu laikā
3.77% (vērtības pieagums)
Piecu gadu laikā
0.74% (vērtības pieagums)
Seši mēneši
2.14% (vērtības pieagums)
Desmit gadu laikā
7.12% (vērtības pieagums)
Desmit gadu laikā
0.69% (vērtības pieagums)
Kopš gada sākuma
3.06% (vērtības pieagums)