BGF Euro Bond I2

investment_programs.slider.risk.current
Zems risks
 
Augsts risks
 

Fonda ieguldījumu virziens ir obligācijas. Fonds vismaz 80% no tā aktīviem iegulda fiksēta ienesīguma vērtspapīros. Vismaz 70% no fonda aktīviem tiek ieguldīti vērtspapīros, kas izteikti EURO valūtā. 

Fonda ilgtspējas kategorija: Līdz 23.02.2024 Pamatfonds, sākot ar 23.02.2024 ESG fonds (Gaiši zaļš)

Vairāk informācija par fondu pieejama pārvaldnieka mājaslapā vai Morningstar analītiķu mājaslapā.

Pamatinformācijas dokumenti

Fonda struktūra

Nosaukums BGF Euro Bond I2
Pārvaldnieks BlackRock (Luxembourg) S.A.
Darbības sākums 26.07.2011
Valūta EUR
ISIN kods LU0368229703
Risks 2

Darbības rezultāti

Salīdzināt

Ienesīgums

23.07.2024 dienas dati
Īstermiņa
Ilgtermiņa
Vidējais gada ienesīgums
Diena
0.07% (vērtības pieagums)
Gada laikā
5.03% (vērtības pieagums)
Gada laikā
5.03% (vērtības pieagums)
Mēnesis
0.66% (vērtības pieagums)
Trīs gadu laikā
-12.07% (vērtības samazināšanās)
Trīs gadu laikā
-4.20% (vērtības samazināšanās)
Trīs mēneši
1.32% (vērtības pieagums)
Piecu gadu laikā
-9.47% (vērtības samazināšanās)
Piecu gadu laikā
-1.97% (vērtības samazināšanās)
Seši mēneši
1.47% (vērtības pieagums)
Desmit gadu laikā
7.83% (vērtības pieagums)
Desmit gadu laikā
0.76% (vērtības pieagums)
Kopš gada sākuma
0.07% (vērtības pieagums)