Tehnisko risku apdrošināšana – lai iekārtas nestu peļņu, nevis radītu zaudējumus!

Mēs saprotam, ka Jūsu uzņēmuma veiksmīgu darbību nodrošina daudzveidīgas tehniskās iekārtas, un zinām, cik svarīga Jums ir pārliecība, ka šīs iekārtas palīdzēs pelnīt, nevis liks ciest zaudējumus.

ERGO tehnisko risku apdrošināšana remonta vai nomaiņas izdevumu apjomā kompensē zaudējumus, kas radušies uzņēmuma tehnisko iekārtu bojājumu vai bojāejas rezultātā.

ERGO tehnisko risku apdrošināšanas priekšrocības

 • Daudzveidīgs tehnisko apdrošināšanas veidu klāsts ļaus izveidot tādu apdrošināšanas polisi, kas ir piemērota tieši Jūsu uzņēmumam.
 • Zaudējumu segšana par uzņēmējdarbības pārtraukumu iekārtu salūšanas rezultātā.
 • Iespēja apdrošināt papildu riskus, piemēram, ugunsgrēks, eksplozija vai zibens spēriens.
 • Individuāla un profesionāla apkalpošana.
 • Lojalitātes atlaides, kuras vienmēr var summēt ar citām atlaidēm pat akciju laikā.
 • Plašs ERGO biroju tīkls visā Latvijā – Jums ir iespēja apdrošināt uzņēmuma tehniskās iekārtas jebkurā no ERGO birojiem.

Sazinieties ar mūsu apdrošināšanas speciālistiem, un viņi atbildēs uz Jums svarīgiem jautājumiem par ERGO tehnisko risku apdrošināšanu.

Kas tiek apdrošināts?

 • Visi tehnoloģisko iekārtu riski – tiek apdrošinātas visu veidu ražošanas iekārtas pret pēkšņiem, iepriekš neparedzētiem bojājumiem vai bojāeju šādu risku iestāšanās gadījumā:
  • iekārtas nenoregulēšana, detaļu izkustēšanās no vietas, svešķermeņu iekļūšana iekārtās, bojājumi aizsargierīcēs;
  • salūšana centrifugējošu spēku dēļ;
  • ūdens iztrūkums tvaika katlos vai spiediena vados;
  • īssavienojums, paaugstināta voltāža vai strāva;
  • defekti vai kļūdas projektā, materiālos vai ražošanā, uzstādīšanas kļūdas;
  • kļūdaina apkalpošana, zināšanu trūkums, neuzmanība, darbinieku nepiemērotība;
  • vētra;
  • jebkurš cits negadījums, kas nav minēts kā īpašs izņēmums apdrošināšanas noteikumos.
 • Elektroniskā aprīkojuma visu risku apdrošināšana: tehnika – medicīnas un laboratorijas, informācijas un komunikācijas, vadības un regulēšanas, drošības un signalizācijas, kā arī sakaru – tiek apdrošināta pret pēkšņiem, iepriekš neparedzētiem bojājumiem vai bojāeju šādu risku iestāšanās gadījumā:
  • zādzība ar ielaušanos, laupīšana un ar to saistītas darbības;
  • nepareiza ekspluatācija, nevērīga vai ļaunprātīga darbinieku vai trešo personu rīcība;
  • kļūdas projektos un materiālu izmantošanā;
  • īssavienojums, papildu voltāža, indukcija;
  • ugunsgrēks, zibens un visu veidu eksplozijas (ieskaitot bojājumus, kas radušies ugunsdzēšanas vai glābšanas darbu laikā);
  • gruzdēšana un apdedzināšana, dūmi, kvēpi;
  • dabas stihijas – vētra, plūdi, krusa, zemes nogruvumi, izņemot seismiskus riskus;
  • jebkāda ūdens un mitruma ietekme, kā arī tai sekojošā korozija;
  • jebkurš cits negadījums, kas nav minēts kā īpašs izņēmums apdrošināšanas noteikumos.
 • Pašgājējmašīnu KASKO apdrošināšana apdrošina specializēto pašgājējtehniku, piemēram, autoceltņus, pacēlājus, meža un lauksaimniecības tehniku, ceļu būves tehniku, bagarēšanas, rakšanas un zemes pārvietošanas tehniku, komunālās saimniecības iekārtas un tehniku, sabiedrisko transportu u. c., šādu risku iestāšanās gadījumā:
  • nepareiza ekspluatācija, veicot ražotāja instrukcijā paredzēto darbu;
  • nevērīga vai ļaunprātīga darbinieku vai trešo personu rīcība;
  • dabas stihijas – vētra, krusa, plūdi, zemes nogruvumi, zemestrīce, vulkāniski izvirdumi;
  • ugunsgrēks, zibens radīti postījumi un eksplozijas;
  • zādzība ar ielaušanos, laupīšana un ar to saistītas darbības;
  • jebkādi citi negadījumi, kas nav minēti kā īpaši izņēmumi apdrošināšanas noteikumos. 

Kādi tehniskie riski netiek kompensēti?

Netiek kompensēti zaudējumi, kas iestājušies iekārtu dabiska nolietojuma rezultātā.

Cik maksā tehnisko risku apdrošināšana?

Uzņēmuma tehnisko iekārtu apdrošināšanas polises cena tiek aprēķināta individuāli, ņemot vērā to specifiku un Jūsu vēlmes.

Kā un kur var iegūt ERGO tehnisko risku apdrošināšanas polisi?

Sazinieties ar ERGO apdrošināšanas speciālistu un vienojieties par ērtāko tikšanās laiku un vietu, lai apskatītu iekārtas un noformētu uzņēmuma vajadzībām atbilstošu tehnisko risku apdrošināšanu.

Mēs, ERGO apdrošināšanas speciālisti, palīdzēsim Jūsu uzņēmumam strādāt ar maksimālu atdevi un neciest zaudējumus arī darba tehnikas bojājumu vai bojāejas gadījumos. 

Neviens nav pasargāts no nepatīkamiem pārsteigumiem vai ķibelēm, kas var atgadīties ar tehniku. ERGO tehnisko risku atlīdzība palīdzēs Jūsu uzņēmumam neciest finansiālus zaudējumus tehnikas bojājumu vai bojāejas gadījumā.

Kā rīkoties, ja ir noticis negadījums?

 • Parūpējieties par savu un negadījumā cietušo drošību un veselību;
 • Nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, uzsāciet tehnikas glābšanas darbus;
 • Informējiet speciālos dienestus (ugunsdzēsējus, policiju), ja ir noticis ugunsgrēks, zādzība, vai zādzības mēģinājums, zvanot pa tālruni 112;
 • Veiciet visus iespējamos pasākumus, lai samazinātu zaudējuma apmēru (piemēram, nekavējoties pārtrauciet tehnikas ekspluatāciju un atvienojiet to no strāvas; ja tehnika strādā mežā vai uz lauka, tad iepriekš saskaņojot ar apdrošinātāju, pārvietojiet to uz garāžu vai tuvāko servisu, nepieciešamības gadījumā nodrošiniet tehnikas apsardzi.).
 • Paziņojiet par notikušo ERGO un neuzsāciet tehnikas remontu bez atļaujas.

Izvēlieties sev ērtāko atlīdzības pieteikšanas veidu:

 • Zvanot pa tālruni 1887 (visu diennakti);
 • Aizpildot zaudējumu pietiekuma formu elektroniski.

Kādi ir atlīdzības saņemšanas veidi?

 • Atlīdzību iespējams saņemt uz norādīto bankas kontu un tālāko tehnikas remontu organizēt pašam;
 • Atlīdzību ERGO pārskaita remontdarbu veicējiem. 

Tehnisko risku apdrošināšanas dokumenti