Īpašuma apdrošināšana

Apdrošināt nozīmē saprast. Mēs zinām, ka īpašumam ir jākalpo Jūsu biznesa vajadzībām, nevis otrādi, tāpēc piedāvājam Jums pārdomātu uzņēmuma telpu un tām piederīgās mantas apdrošināšanu.

Mēs saprotam, ka īpašumam ir jākalpo Jūsu biznesa vajadzībām, nevis otrādi, tāpēc piedāvājam Jums pārdomātu uzņēmuma ēku, telpu un kustamās mantas (iekārtojuma, iekārtu, preču) apdrošināšanu, kā arī uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšanu.

ERGO īpašuma apdrošināšanas priekšrocības:

 • Plašs apdrošināto risku segums, ņemot vērā Jūsu uzņēmuma nozari un specifiku, veidojiet sev atbilstošāko īpašuma apdrošināšanu.
 • Lojalitātes atlaides, kuras vienmēr var summēt ar citām atlaidēm, pat akciju laikā.
 • Plašs ERGO biroju tīkls visā Latvijā – Jums ir iespēja apdrošināt savu īpašumu jebkurā no ERGO birojiem.
 • Individuāla apkalpošana – ERGO apdrošināšanas speciālists nepieciešamības gadījumā Jūs konsultēs un piedāvās uzņēmējdarbībai atbilstošus apdrošināšanas risinājumus.

Sazinieties ar mūsu apdrošināšanas speciālistiem, un viņi atbildēs uz Jums svarīgiem jautājumiem par ERGO īpašuma un uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšanu.

Ar ERGO īpašuma apdrošināšanu uzņēmējdarbībā izmantojamo telpu un ēku apdrošināšanas apdrošinātie riski:

 • ugunsgrēks, eksplozija, tiešs zibens spēriens, vadāma lidaparāta, tā daļu vai kravas uzkrišana;
 • ūdensvadu, apkures un kanalizācijas sistēmu avārijas t.sk. sala izraisīti ūdensvadu plīsumi;
 • dabas stihijas – plūdi, vētra, krusa, sniega slodze, zemestrīce; 
 • trešo personu prettiesiska rīcība.

Vēl vairāk ERGO īpašuma apdrošināšanas priekšrocības:

 • kopā ar ēku piedāvājam apdrošināt arī palīgceltnes, kā arī citas gruntsgabala sastāvdaļas – apgaismošanas ierīces, pastkastes, iežogojumus u.c.;
 • segsim transporta izdevumus no ceļojuma vai komandējuma, ja negadījuma vietā būs nepieciešama Jūsu klātbūtne;
 • atlīdzināsim arī zaudējumus, ko radījis zibens pārspriegums;
 • parūpēsimies par Jūsu uzņēmuma teritorijā vētras laikā nolauztu koku un izpostītu apstādījumu aizvešanu un atjaunošanu;
 • atlīdzināsim namīpašnieka neiegūtos īres ieņēmumus, ja negadījuma rezultātā īpašums kļūs neapdzīvojams;
 • atlīdzināsim zaudējumus par ēkas vai telpu stiklojumu, tam pēkšņi saplīstot;
 • un citas priekšrocības.

Cik maksā ERGO īpašuma apdrošināšana?

Apdrošināšanas maksājuma apmēru aprēķinām ņemot vērā Jūsu uzņēmējdarbībā izmantojamā īpašuma apdrošinājuma summu, īpašuma tirgus vērtību un apmaksas grafiku. To varat izdarīt arī internetā.

Kā un kur iegūt ERGO īpašuma apdrošināšanu?

 • Pērciet polisi internetā.
 • Sazinieties ar ERGO speciālistu un vienojieties par tikšanās laiku un vietu vai dodieties uz Jums tuvāko ERGO biroju, kur mūsu apdrošināšanas speciālisti palīdzēs noformēt Jums atbilstošāko īpašuma apdrošināšanu.

Mēs, apdrošināšanas profesionāļi, pilnīgi noteikti zinām, ka šodien apdrošināts uzņēmējdarbībā izmantojamais īpašums ir veiksmīga biznesa garants nākotnei.

Īpaši rūpējoties par sava mājokļa drošību, ne vienmēr būsiet pasargāti no situācijām, kad īpašumam var rasties zaudējumi kāda iepriekš neparedzēta iemesla dēļ. Šādiem gadījumiem ir paredzēta ERGO īpašuma atlīdzība.

Kā rīkoties, ja ir noticis negadījums?

 • Parūpējieties par savu un negadījumā cietušo drošību un veselību;
 • Nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, uzsāciet īpašuma glābšanas darbus;
 • Informējiet speciālos dienestus (ugunsdzēsējus, policiju, avārijas dienestu, namu apsaimniekotāju);
 • Veiciet visus iespējamos pasākumus, lai samazinātu zaudējuma apmēru (piemērām, vēdiniet telpas, pārvietojiet mazāk cietušās mantas uz drošākām telpām, nepieciešamības gadījumā nodrošiniet īpašuma apsardzi u.c.);
 • Paziņojiet par notikušo ERGO un neuzsāciet bojātā īpašuma atjaunošanu bez atļaujas. Veiciet tikai neatliekamos darbus (piemēram, bojātā cauruļvada vai ventiļa nomaiņa, pagaidu durvju vai slēdzeņu uzstādīšana, vētras laikā norautas jumta daļas pārklāšana ar pagaidu segumu u.c.).

Izvēlieties sev ērtāko atlīdzības pieteikšanas veidu:

 • Zvanot pa tālruni 1887 (visu diennakti);
 • Aizpildot zaudējumu pietiekuma formu elektroniski.

Kādi ir atlīdzības saņemšanas veidi?

 • Atlīdzību iespējams saņemt uz norādīto bankas kontu un tālāko savu īpašuma atjaunošanu organizēt pašam;
 • Iespējams slēgt līgumu ar pakalpojuma sniedzēju un ERGO atlīdzību pārskaita pakalpojuma sniedzējam.

Mēs saprotam, ka peļņa pauzes nemīl. Uzņēmējdarbībā izmantojamā īpašuma apdrošināšana un uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšana ir veiksmīga biznesa garants nākotnei. 

Īpašuma apdrošināšana kopā ar Uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšanu ļauj uzņēmējiem pasargāt sevi no finansiāliem zaudējumiem ne tikai apdrošinot kustamo un nekustamo īpašumu, bet arī finanšu plūsmu.

Uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšana ir pieejama, ja:

 • uzņēmums ir apdrošinājis visu savu nekustamo un kustamo īpašumu;
 • īpašums apdrošināts jaunvērtībā.

Iegādājoties Uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšanas polisi, klients var izvēlēties kādu no šiem apdrošināšanas objektiem:

 • neto peļņa;
 • fiksētās izmaksas;
 • nomas ieņēmumus.

Kā un kur iegūt ERGO īpašuma apdrošināšanu?

Sazinieties ar ERGO speciālistu un vienojieties par tikšanās laiku un vietu vai dodieties uz Jums tuvāko ERGO biroju, kur mūsu apdrošināšanas speciālisti palīdzēs noformēt Jums atbilstošāko īpašuma apdrošināšanu.