Dzīvības apdrošināšana un uzkrājumi

Šis ir veids, kā uzņēmumam motivēt darbiniekus ilgtermiņā un ietaupīt līdzekļus, izmantojot nodokļu atvieglojumus. Darbinieks iegūst finansiālu drošību savai ģimenei, kā arī uzkrājuma izveidi pensijai vai kādam citam mērķim.

Darbinieku motivācija

Uzkrājošā apdrošināšana  veicina sociāli atbildīga uzņēmuma tēla veidošanu esošo un potenciālo darbinieku skatījumā.  Tā ir darbinieku  ilgtermiņa motivācijas programma, kas nodrošina tiem drošu un stabilu nākotni, jo darbiniekam veidojas uzkrājums un vienlaicīgi tiek nodrošināta apdrošināšanas aizsardzība kritiskās dzīves situācijās visā līguma darbības laikā.

Līdzekļu ekonomija

Uzņēmumam ir iespēja ietaupīt vairāk kā 30% līdzekļu, izmantojot paredzētos nodokļu atvieglojumus.

Labu darbinieku piesaiste uzņēmumam

Uzņēmums, kas veido uzkrājumu saviem darbiniekiem, nodrošina sev lojālu darbinieku piesaisti ilgtermiņā.

Finansiālā stabilitāte uzņēmumam

Ārkārtas gadījumā uzņēmums var pārtraukt apdrošināšanas līgumu un uzkrātos līdzekļus izmantot pēc vajadzībām.

Līdzekļi jaunu darbinieku piesaistei

Uzkrātie līdzekļi var tikt izmantoti uzņēmumā kā kompensācija  darbinieka aiziešanas gadījumā, jaunu darbinieku piesaistei vai apmācībai. 

 • Apdrošināšanas līgumiem ar garantētu ienesīgumu peļņas procents ir spēkā visu līguma darbības periodu.

 • Visi līgumi piedalās papildpeļņas sadalē, kas tiek piešķirta katru gadu.

 • Apdrošināšanā ar ieguldījumiem fondos fondus pārvalda pieredzējuši un savu profesionalitāti pierādījuši investīciju pārvaldītāji - MEAG un TRIGON.

 • Jau no pirmās apdrošināšanas dienas ir spēkā apdrošināšanas aizsardzība - darbinieku dzīvības apdrošināšana.

 • Apdrošinājuma summas izmaksu apdrošinātā priekšlaicīgas nāves gadījumā neietekmē iemaksāto prēmiju apjoms (priekšnosacījums: ir jābūt veiktai pirmajai iemaksai).

 • Apdrošināšanas līguma atbilstību dažādām situācijām nodrošina iespēja tajā veikt dažādas izmaiņas:

  • pārtraukt atsevišķu vai visu personu apdrošināšanu;

  • līguma pārtraukšanas gadījumā atpirkuma summu var saņemt uzņēmums vai arī to var pārlikt uz citiem darbiniekiem;

  • iekļaut apdrošināšanas līgumā jaunus darbiniekus;

  • palielināt vai samazināt turpmākās apdrošināšanas prēmijas summas visiem vai atsevišķiem darbiniekiem;

  • pārtraukt apdrošināšanas prēmiju  iemaksas un pārformēt līgumu bezprēmiju apdrošināšanas formā;

  • mainīt labuma guvēju, kas saņem apdrošināšanas atlīdzību apdrošinātā nāves gadījumā.

 • Lielāku apdrošināšanas aizsardzību darbiniekam un viņa ģimenei nodrošina plašas papildapdrošināšanas izvēles iespējas - nelaimes gadījumu, smagu saslimšanu vai darba spēju zuduma papildapdrošināšana.

 • ERGO apdrošināšanas sabiedrības Baltijā ietilpst ERGO Apdrošinātāju Grupā, kas ir viena no Eiropas lielākajām grupām ar kopējo gada parakstīto prēmiju virs 18 miljardiem eiro.

 • Izvērsts ERGO biroju tīkls visā Latvijā – iespēja apdrošināt dzīvību jebkurā no 54 ERGO birojiem.

Sazinieties ar mūsu apdrošināšanas speciālistiem, un viņi atbildēs uz Jums svarīgiem jautājumiem par ERGO dzīvības apdrošināšanu.

Darbinieku apdrošināšanas risinājumi:

Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana

Darbiniekam tiek veidots uzkrājums un vienlaikus tiek veikta darbinieka dzīvības apdrošināšana. Līguma termiņa beigās darbinieks saņem uzkrājumu, bet, ja apdrošināšanas līguma darbības laikā iestātos darbinieka nāve, tad tiktu nodrošināta finansiāla aizsardzība darbinieka tuviniekiem (parasti laulātajam).

Uzkrājums fondos

Darbiniekam tiek veidots uzkrājums, kuru viņš saņem līguma termiņa beigās.  Līdzekļi tiek ieguldīti izvēlētajā investīciju programmā vai atsevišķos ieguldījumu fondos. Uzkrājuma apmērs ir atkarīgs no fondu darbības rezultātiem.

Privātās pensijas apdrošināšana

Darbiniekam tiek veidots uzkrājums ar mērķi nodrošināt lielāku pensiju vecumdienās. Vienlaicīgi tiek nodrošināts finansiālais atbalsts piederīgajiem darbinieka nāves gadījumā, jo uzkrātais kapitāls tiek mantots (tiek izmaksāts darbinieka noteiktajam labuma guvējam).

Dzīvības riska apdrošināšana

Veicot salīdzinoši mazas iemaksas, var tikt nodrošināts būtisks finansiāls atbalsts darbinieka ģimenei, ja iestātos darbinieka nāves gadījums.

Papildapdrošināšana

Lai darbiniekiem un viņu ģimenēm nodrošinātu pilnīgāku apdrošināšanas aizsardzību, ir iespēja iekļaut polisē arī vienu vai vairākus papildapdrošināšanas veidus:

 • nelaimes gadījumu papildapdrošināšana;
 • smagu saslimšanu papildapdrošināšana;
 • darbaspēju zuduma papildapdrošināšana.

Visiem darbinieku apdrošināšanas risinājumiem ir piemērojami nodokļu atvieglojumi.

Likumos “Par uzņēmuma ienākuma nodokli”; ‘’Par iedzīvotāju ienākuma nodokli’’ un “Par valsts sociālo apdrošināšanu” ir paredzēts, ka no maksātāja ienākumiem, par kuriem tiek maksāts iedzīvotāju ienākumu un sociālais nodoklis, tiek izslēgtas darba devēja veiktās iemaksas par darbinieka dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājuma veidošanu.

Lai saņemtu nodokļu atvieglojumus, ir jāievēro sekojoši nosacījumi:

 • līguma termiņš ne īsāks par 5 gadiem;
 • iemaksas nepārsniedz 10 procentus no darbinieka bruto darba samaksas taksācijas gadā.

Apdrošināšanas atlīdzība apdrošinātā nāves gadījumā netiek aplikta ar nodokļiem, bet no uzkrājuma izmaksas līguma termiņa beigās tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kā arī kapitāla pieauguma nodoklis.

Kopš 1998.gada ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle ir ekskluzīvs INSUROPE (Multinational Benefits Association) pārstāvis Latvijā.

Galvenā INSUROPE darbība ir dzīvības apdrošināšanas programmu izveide starptautiskiem uzņēmumiem, apvienojot to darbinieku dzīvības apdrošināšanu dažādās valstīs.

Būtiskākie uzņēmuma ieguvumi:

 • iespēja apdrošināt darbiniekus uz lielākām apdrošinājuma summām,
 • iespēja samazināt kopējās apdrošināšanas izmaksas.

Detalizētāka informācija ir pieejama šeit .