Veselības apdrošināšana – veselība ir prioritāte, pārējais tāpat Jums būs!

ERGO veselības apdrošināšana paredz pacienta iemaksas, maksas ambulatoro un stacionāro pakalpojumu apmaksu, kā arī kompensācijas izmaksu par nelaimes gadījumu gan Latvijas teritorijā, gan ārpus tās. ERGO veselības apdrošināšana sniedz iespēju katram individuāli parūpēties par savu veselību.

ERGO veselības apdrošināšanas priekšrocības

 • ERGO ir vadošais veselības apdrošinātājs Latvijā, Baltijā un Eiropā, kuram Latvijā uzticas vairāk nekā 70 000 klientu.
 • Pirmā veselības apdrošināšanas polise, kas ir spēkā visā Baltijas valstu teritorijā un iekļauj ceļojumu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.
 • Iespēja polisi iegādāties individuāli.
 • Visi apdrošināšanas programmā minētie pakalpojumi ir pieejami jau pirmajā apdrošināšanas gadā.
 • Iespēja  izvēlēties sev piemērotāko veselības apdrošināšanas programmu – PRIORA vai PRIORA PLUS.
 • Iespēja brīvi izvēlēties sev uzticamu ārstniecības iestādi un ārstējošo ārstu, tādējādi vienmēr saņemot kvalitatīvu veselības aprūpi.
 • Smagu saslimšanu gadījumā, nodrošināta ārstniecības turpināšana pat gadu pēc polises termiņa beigām, arī tad, ja klientam pašam nav iespējas pagarināt polisi.
 • Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju VID, no apdrošināšanas prēmijas summas, iespējams saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus.
 • Ērta un ātra pieteikšanās veselības apdrošināšanai internetā.
 • Ērta un ātra atlīdzību pieteikšana un izmaksa.
 • Klientu atbalsta tālrunis, kur visu diennakti kompetenti ERGO speciālisti sniegs Jums informatīvu atbalstu. Zvaniet 1887.

Sazinieties ar mūsu apdrošināšanas speciālistiem, un viņi atbildēs uz Jums svarīgiem jautājumiem par ERGO veselības apdrošināšanu. 

Fiziskām personām, vecumā no 3 līdz 55 gadiem, piedāvājam divas apdrošināšanas programmas - PRIORA un PRIORA PLUS.

Veselības apdrošināšanas programmā ietverto pakalpojumu klāsts:

 • Stacionārie pakalpojumi ar apdrošinājuma summu gadā 1000 EUR – tiek segta neatliekamā un plānveida ārstnieciskā palīdzība diennakts stacionārā.
 • Smagu slimību ārstēšana ar apdrošinājuma summu gadā 7500 EUR – apmaksājam programmā ietvertos ārstnieciskos pakalpojumus operāciju un/vai smagu slimību ārstēšanai (vēzis, bakteriālais meningīts, miokarda infarkts, aplastiskā anēmija, insults, aktīvā turberkuloze, nieru nepietiekamība u.c.) pie kvalificētākajiem un atzītākajiem speciālistiem visā Baltijā.
 • Ceļojumu apdrošināšana ar apdrošinājuma summu gadā 30 000 EUR -– apmaksājam programmā iekļautos pakalpojumus, kas radušies ārzemēs saistībā ar pēkšņu saslimšanu vai nelaimes gadījumu seku ārstēšanu, kā arī ceļa izdevumi ģimenes loceklim apdrošinātās personas smagas slimības gadījumā.
 • Nelaimes gadījumu apdrošināšana ar apdrošinājuma summu gadā 7500 EUR – nelaimes gadījumu apdrošināšana ir spēkā visā pasaulē un paredz izmaksāt kompensāciju par nelaimes gadījumu.
 • Ambulatorie pakalpojumi (Priora Plus) ar apdrošinājuma summu gadā 750 EUR – apmaksājam pacientaiemaksu 100% apmērā par ambulatoriem un dienas stacionārā saņemtiem pakalpojumiem, kā arī apmaksājam konsultācijas, diagnostiskos izmeklējumus, laboratoriskos izmeklējumus, ārstnieciskās manipulācijas, fizikālo terapiju, valsts neatliekamo medicīnisko palīdzību u.c. 75% saskaņā ar cenrādi.

Izmantojiet papildus ERGO veselības apdrošināšanas priekšrocības:

Cik maksā veselības apdrošināšanas polise?

Veselības apdrošināšanas prēmijas summas apmērs:

 • PRIORA polises īpašniekam no LVL 93.12/ 132.48 EUR
 • PRIORA PLUS polises īpašniekam no LVL 207.12/ 294.60 EUR

Precīzu veselības apdrošināšanas polises izmaksas ERGO apdrošināšanas speciālists aprēķina balstoties uz Jūsu iesniegto Apdrošināšanas pieteikumu.

Kur un kā iegūt ERGO veselības apdrošināšanu?

 • Piesakieties polisei internetā:
  • Lūdzu aizpildiet uz nosūtiet pieteikumu
  • Ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas ERGO speciālists nosūtīs jums Apdrošināšanas līgumu un rēķinu vai arī sazināsies ar jums, zvanot uz pieteikumā norādīto tālruņa numuru, ja būs nepieciešams precizēt pieteikumā sniegtos datus
  • Jautājumu vai neskaidrību gadījumā rakstiet uz e-pastu polise.veseliba@ergo.lv  vai sazinieties ar mums zvanot uz klientu atbalsta tālruni 1887.
 •  Dodieties uz Jums tuvāko ERGO biroju un ERGO apdrošināšanas speciālists palīdzēs Jums noformēt veselības apdrošināšanu.

Mūsu pakalpojumu kvalitātei, ekspertu zināšanām un finansiālajai stabilitātei ik dienu uzticas arvien vairāk klientu, tāpēc varat būt drošs, ka piedāvāsim Jums vislabāko veselības apdrošināšanu, kas izstrādāta, balstoties uz mūsu ilggadējo pieredzi.

Ja Jūs esat saņēmis medicīnas pakalpojumus, kuri paredzēti Jūsu apdrošināšanas programmā, un par tiem norēķinājies no saviem līdzekļiem, šajā sadaļā atradīsiet īsu informāciju, kā Jums ērtākā veidā pieteikt apdrošināšanas atlīdzību. 

Kas ir jāzina par stacionāro pakalpojumu atlīdzību?

 • Pirms plānveida pakalpojumu saņemšanas diennakts stacionārā veiciet iepriekšējo saskaņošanu.
  • Apdrošinātajai personai pa pastu (Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013), faksu (67081875) vai e-pastu (arsti@ergo.lv) vismaz piecas darba dienas pirms ārstēšanās uzsākšanas ir jānosūta Apdrošinātājam:
  • aizpildīts Ārstniecisko pakalpojumu saskaņojums vai:
  • ārstējošā ārsta nosūtījuma kopija, kurā ir norādīta diagnoze (saskaņā ar SSK-10 klasifikatoru), pakalpojuma nosaukums, slimības anamnēze (īss slimības gaitas apraksts);
  • plānoto pakalpojumu izcenojumi;
  • apdrošinātās personas kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts), lai nepieciešamības gadījumā Apdrošinātājs var sazināties ar apdrošināto personu un precizēt iesniegto informāciju.

Gadījumā, ja kāds no augstāk minētajiem dokumentiem apdrošinātajai personai nav pieejams, Apdrošinātājs sazināsies ar ārstniecības iestādi un pieprasīs papildus informāciju, kā arī informēs par pieņemto lēmumu.

 • Pirms akūtu un neatliekamu pakalpojumu saņemšanas diennakts stacionārā iepriekšēja saskaņošana nav jāveic.
 • Ja par saņemtajiem pakalpojumiem esat norēķinājies no personīgajiem līdzekļiem, saglabājiet un ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc pakalpojuma saņemšanas iesniedziet ERGO maksājuma dokumentus, kuros norādīts pakalpojuma sniedzējs, saņēmējs, pakalpojuma nosaukuma atšifrējums, skaits, cena, saņemšanas datums, kā arī izrakstu no medicīniskās kartes un/vai norīkojumu, ja šo informāciju nesatur finanšu dokumentācija.
 • Aizpildiet atlīdzības pieteikumu, pievienojiet veselības apdrošināšanas gadījumu pamatojošus dokumentus un nosūtiet uz ERGO Galveno biroju Skanstes ielā 50 vai iesniedziet jebkurā no Jums tuvākajiem ERGO birojiem.
 • Ja pakalpojums ir saņemts uz iepriekš saņemtas garantijas vēstules pamata, ERGO norēķināsies ar pakalpojuma sniedzēju.

Kas ir jāzina par ceļojuma apdrošināšanas atlīdzību?

 • Griezieties pie tuvākā pieejamā ārsta par saņemtajiem pakalpojumiem, norēķinieties no personīgajiem līdzekļiem.
 • Vai norādiet ārstam ERGO adresi, kur sūtīt rēķinu vai arī pats saņemiet ārsta izrakstīto rēķinu, kuru savlaicīgi iesniedziet ERGO apmaksai (rēķinā obligāti jābūt norādītai diagnozei un bankas rekvizītiem).
 • Iesniedziet ERGO maksājuma medicīnas izrakstu jeb rēķinu ar diagnozi un sniegto medicīnisko pakalpojumu sarakstu un maksājumu apliecinošus dokumentus.
 • Aizpildiet atlīdzības pieteikumu, pievienojiet veselības apdrošināšanas gadījumu pamatojošus dokumentus un nosūtiet uz ERGO Galveno biroju Skanstes ielā 50 vai iesniedziet jebkurā no Jums tuvākajiem ERGO birojiem.

Kas ir jāzina par Nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzību?

 • Saņemiet nepieciešamo medicīnisko palīdzību tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 24h laikā.
 • Saglabājiet un ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc negadījuma brīža iesniedziet ERGO atlīdzību pamatojošus dokumentus – izraksts no medicīnas kartes, rentgena uzņēmumi, darba nespējas lapa u.c.
 • Aizpildiet atlīdzības pieteikumu, pievienojiet veselības apdrošināšanas gadījumu pamatojošus dokumentus un nosūtiet uz ERGO Galveno biroju Skanstes ielā 50 vai iesniedziet jebkurā no Jums tuvākajiem ERGO birojiem.

Kas ir jāzina par Ambulatorā un dienas stacionāra pakalpojumu atlīdzību?*

 • Saņemot pakalpojumu Latvijas Republikas ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrētā iestādē (vsmtva.vi.gov.lv), par saņemtajiem pakalpojumiem norēķinieties no personīgajiem līdzekļiem.
 • Saglabājiet un ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc pakalpojuma saņemšanas iesniedziet ERGO maksājuma dokumentus, kuros norādīts pakalpojuma sniedzējs, saņēmējs, pakalpojuma nosaukuma atšifrējums, skaits, cena, saņemšanas datums, kā arī izrakstu no medicīniskās kartes un/vai norīkojumu, ja šo informāciju nesatur finanšu dokumentācija.
 • Aizpildiet atlīdzības pieteikumu, pievienojiet veselības apdrošināšanas gadījumu pamatojošus dokumentus un nosūtiet uz ERGO Galveno biroju Skanstes ielā 50 vai iesniedziet jebkurā no Jums tuvākajiem ERGO birojiem.

Neskaidrību gadījumā zvaniet jebkurā diennakts laikā uz klientu atbalsta tālruni 1887  un kompetents darbinieks:

 • norādīs tuvāko ārstniecības iestādi, kur saņemt pakalpojumu;
 • konsultēs par pakalpojumu saskaņošanu;
 • sniegs jebkuru citu Jums nepieciešamo palīdzību, kas paredzēta Jūsu apdrošināšanas polisē.

*pakalpojumi pieejami PRIORA PLUS.