ERGO KASKO apdrošināšana – daudzveidīga, gudra un precīza!

Apdrošināt nozīmē saprast. Caur mūsu pieredzi un zināšanām piedāvājam ceļu uz Jūsu ideālo apdrošināšanu.

KASKO apdrošināšana ir sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana, kas segs Jums radušos zaudējumus automašīnas bojājuma, laupīšanas vai zādzības gadījumā.

ERGO piedāvā KASKO apdrošināšanu dažādiem sauszemes transportlīdzekļiem. ERGO KASKO apdrošināšana atbilst Jūsu dzīves stilam, jo Jums ir iespēja pamatpiedāvājumu kombinēt ar daudzveidīgiem papildus risku segumiem.

ERGO KASKO apdrošināšanas priekšrocības

 • Papildus pamatpiedāvājumam varat izvēlēties sev piemērotāko papildu risku apdrošināšanu, kas sniegs maksimālu drošības sajūtu. Piemēram, varat saņemt atlīdzību hidrotrieciena, atslēgu zādzības un virknē citu gadījumu.
 • Bezmaksas palīdzība uz ceļa, piemēram, transportlīdzekļa piestartēšana ar starta vadiem; degvielas pievešana iepriekš neparedzētas izbeigšanās gadījumos; pēkšņi aizcirtušos durvju atvēršana; riteņa nomaiņa pret rezerves; iestrēguša transportlīdzekļa izvilkšana u.c gadījumos (vairāk šeit).

 • Klientu atbalsta tālrunis, kur visu diennakti kompetenti ERGO speciālisti sniegs Jums informatīvu atbalstu. Zvaniet 1887.

 • Plašs ERGO biroju tīkls visā Latvijā – Jums ir iespēja apdrošināt savu automašīnu jebkurā no ERGO birojiem.
 • Lojalitātes programma ir veiksmīgas sadarbības priekšrocība, kas sniedz Jums iespēju vēl izdevīgāk apdrošināt savu automašīnu, kā arī saņemt papildu ieguvumus, atlaides un īpašos piedāvājumus. 

Sazinieties  ar mūsu apdrošināšanas speciālistiem, un viņi atbildēs uz Jums svarīgiem jautājumiem par ERGO KASKO apdrošināšanu.

ERGO KASKO pamatpiedāvājums paredz zaudējumu atlīdzību automašīnas:

1. Zādzības vai laupīšanas gadījumā, arī tad, ja Jūsu automašīnai tiks nozagtas atsevišķas detaļas, jo automātiski arī tās tiek apdrošinātas.

2. Bojājumu gadījumā:

 • ceļu satiksmes negadījumos;
 • uguns iedarbības rezultātā;
 • dabas spēku iedarbības rezultātā;
 • uzkrītot dažādiem priekšmetiem un vielām;
 • trešo personu prettiesiskas darbības rezultātā;
 • ja kaitējumu nodarījuši dzīvnieki vai putni;
 • plīstot stiklojumam.

Cik maksā ERGO KASKO polise?

ERGO speciālisti izveidos Jums un Jūsu dzīves stilam atbilstošāko KASKO apdrošināšanas polises piedāvājumu un aprēķinās tā cenu.

Pamatpiedāvājuma cenu varat aprēķināt, izmantojot kalkulatoru.

Atbilstoši savam dzīves stilam apdrošiniet arī papildu riskus:

 • jaunvērtības apdrošināšana (jaunām automašīnām);
 • automašīnas aizvietošanas apdrošināšana (jaunām automašīnām to remonta gadījumā);
 • stiklojuma papildu apdrošināšana – sānu un aizmugurējo stiklu apdrošināšana pret bojājumiem, ko radījusi ārēja mehāniska spēka iedarbība;
 • papildaprīkojuma apdrošināšana (piemēram, dekoratīvie diski, reklāmas uzlīmes u. c.);
 • īpašu remonta nosacījumu apdrošināšana (arī pēc garantijas laika automašīnu varēsiet remontēt dīleru servisos);
 • zādzības riska paplašināšana – ERGO sedz zaudējumus, ja apdrošinātā transportlīdzekļa zādzības gadījumā Jūs nevarat apdrošinātājam vai policijai nekavējoties iesniegt transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentus, visas atslēgas un drošības sistēmu vadības ierīces;
 • atlīdzības saņemšana bez atbilstošas valsts institūcijas izsaukšanas;
 • aerogrāfijas apdrošināšana – ja bojājumi nodarīti uz transportlīdzekļa virsbūves uzkrāsotiem grafiskiem un aerografiskiem attēliem;
 • automašīnas reģistrācijas apliecības, atslēgu, drošības sistēmu pulšu, valsts reģistrācijas numura zīmju zādzības riska apdrošināšana;
 • jumta bagāžnieka, bērnu sēdeklīša, slēpju un/vai velosipēdu turētāja apdrošināšana;
 • stiklu bojājumu apdrošināšana bez mehāniskas iedarbības – ja bojājums radies, piemēram, temperatūras maiņas ietekmē;
 • ārpus ceļu satiksmes riska apdrošināšana, ja negadījums notiek, braucot pa bezceļiem, piemēram, lauku vai meža ceļiem;
 • automašīnas kā kravas apdrošināšana;
 • hidrotrieciena riska apdrošināšana, kad varat saskarties ar applūdušu ceļu radītiem bojājumiem, piemēram, ūdens iekļūšanu motorā.

Kā un kur iegādāties ERGO KASKO apdrošināšanas polisi?

1. Dodieties uz Jums tuvāko ERGO biroju ar automašīnu, kuru vēlaties apdrošināt, ņemot līdzi auto dokumentus, visus atslēgu komplektus un drošības sistēmas vadības elementus, ja tādi ir.

2. Pastāstiet ERGO speciālistam par savu automašīnu un dzīves stilu. Viņš Jums palīdzēs izvēlēties un iekļaut apdrošināšanas polisē atbilstošākos riskus.

3. Saņemiet piedāvājumu un noslēdziet līgumu.

Mēs, tāpat kā Jūs, nevaram paredzēt nākotni, toties mēs Jums varam palīdzēt rast sirdsmieru šodien un justies droši par to, ka neparedzēti notikumi nākotnē neradīs zaudējumus Jūsu ģimenei.

Mēs ceram, ka Jums nenāksies bieži apmeklēt šo sadaļu, tomēr, ja nu negadījums ir noticis, šeit atradīsiet īsu informāciju, kā rīkoties, lai paziņotu par notikušo un pieteiktu apdrošināšanas atlīdzību.

Ko darīt, ja noticis negadījums?

Paziņojiet par notikušo ERGO, zvanot uz diennakts klientu atbalsta tālruni 1887 vai aizpildot zaudējuma pieteikuma formu elektroniski.

Noformējiet negadījumu:

 • paziņojiet policijai vai glābšanas dienestam (tālrunis 112);
 • sastādiet saskaņoto paziņojumu, ja to paredz Ceļu satiksmes noteikumi;
 • ja nepieciešams, sazinieties ar ERGO tehniskās palīdzības dienestu pa tālruni 1887, lai transportētu transportlīdzekli uz servisu vai saņemtu citu palīdzību.

Kādos gadījumos nav jāiesaista valsts institūcijas?

 • Ja bojājumi Jūsu transportlīdzeklim radušies, citam transportlīdzeklim paceļot no ceļa virsmas akmeni, ledu vai citus tamlīdzīgus priekšmetus.
 • Ja bojājumus radījuši dzīvnieki vai putni.
 • Ja Jūsu transportlīdzeklis ir vienīgais ceļu satiksmes negadījumā iesaistītais objekts, nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai un nav cietušas personas, kā arī ja transportlīdzeklim nav tādu bojājumu, kuru dēļ tam aizliegts braukt un/vai tas nav braucams (transportlīdzekli nevar iedarbināt, tā pārvietošanās tehniski nav iespējama).
 • Ja atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem aizpildīts Saskaņotais paziņojums.
 • Ja bojājumi radušies dabas spēku, piemēram, vētra, krusa u. tml. iedarbības rezultātā.

Kā pieteikt ERGO KASKO atlīdzību?

Pēc negadījuma, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, iesniedziet zaudējuma pieteikumu. Izvēlieties sev ērtāko pieteikšanas veidu:

 • aizpildiet zaudējuma pieteikumu elektroniski ERGO mājaslapā;
 • sazinieties ar ERGO, zvanot uz diennakts klientu atbalsta tālruni 1887;
 • ja ir bojāts tikai vējstikls, piesakiet negadījumu ERGO sadarbības vējstiklu servisos.

Kādos gadījumos ERGO tehniskā palīdzība sniegs Jums atbalstu?

 • Ja Jums ir neskaidrības, aizpildot Saskaņoto paziņojumu, konsultēsim Jūs pa tālruni vai Rīgas teritorijā arī klātienē.
 • Ja Jums ir vajadzīga tehniskā palīdzība klātienē, piemēram, nepieciešams novērst tehniskos defektus, diagnosticēt bojājumus, pievest degvielu, nomainīt riteni, atvērt durvis, transportēt transportlīdzekli līdz tuvākajam servisam vai apsargājamai stāvvietai.

Kādi ir apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas veidi?

Pastāv divi galvenie apdrošināšanas atlīdzības veidi:

 • transportlīdzeklis tiek remontēts servisā (Jūsu izvēlētā servisā vai ERGO sadarbības servisā, atkarībā no noslēgtā apdrošināšanas līguma nosacījumiem);
 • ERGO aprēķina un izmaksā atlīdzību naudā.

Atlīdzības kārtība, klientam izvēloties transportlīdzekli remontēt servisā:

 • klients nogādā transportlīdzekli servisā;
 • pirms remontdarbu uzsākšanas serviss sagatavo tāmi un nosūta to ERGO saskaņošanai;
 • saskaņojot tāmi, ERGO to apstiprina, ņemot vērā noslēgtā apdrošināšanas līguma nosacījumus;
 • pēc tāmes saskaņošanas iespējams uzsākt transportlīdzekļa remontu;
 • ERGO norēķinās ar servisu pēc remonta darbu pabeigšanas;
 • veicot remontu ERGO sadarbības servisā, bojātais transportlīdzeklis ERGO ekspertam atsevišķi nav jāuzrāda.

Atlīdzības kārtība, klientam izvēloties saņemt atlīdzību naudā:

atlīdzība naudā tiek veikta gadījumos, ja

 • transportlīdzekļa remonts ir ekonomiski nepamatots, t.i. remonta izmaksas sasniedz vismaz 80% no transportlīdzekļa vērtības,
 • citos gadījumos, kad klients izvēlējies šo atlīdzības veidu;
 • atlīdzība naudā tiek aprēķināta, pamatojoties uz eksperta veiktu zaudējumu aprēķinu;
 • aprēķinot atlīdzību naudā, izmaksājamā summa tiek samazināta par transportlīdzekļa atlieku vērtību, ja puses vienojas par atlieku atstāšanu klienta īpašumā, kā arī par zaudējumu aprēķina PVN (pievienotās vērtības nodokļa) daļu.

Ja Jums ir nepieciešams atbalsts neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar ERGO speciālistiem pa diennakts atbalsta tālruni 1887.